Atšķirīgais un kopīgais augstskolu mācību procesā

Mācībās Īslandē var apgūt ziemeļnieku tradīcijas mācīties pēc moduļu sistēmas parauga un iepazīt, cik efektīva ir pasniedzēju un studentu sadarbība lekcijās, kurās nav vairāk par 20 studentiem, no kuriem daži var būt gados vecāki par pašiem pasniedzējiem.

Lasīt vairāk »

Studente praksē pie bioūdeņraža iegūšanas zinātnieku grupas

Eksperimenti ar termofīlajiem mikroorganismiem, izmantojot augsta līmeņa mēraparātus, ir tikai viena no Īslandes Universitātes Atjaunojamo energoresusrsu zinātnes skolas piedāvātajām izlglītošanās iespējām. Par pārējām – ne mazāk saistošām stāsta Ilze Klepere, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes maģistra studente mikrobioloģijā.

Lasīt vairāk »

Ziemeļnieku draudzīgā attieksme pretstatā aukstjām ziemām

Ierodoties mācībās Īslandes nelielajā pilsētiņā Akureiri (Akureyri), Aigu Bernsoni, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta 1. kursa studenti māca bažas par studentu un pasniedzēju savstarpējo komunikācijas kvalitāti, taču šaubas izzuda jau pēc pāris mācībās pavadītajām dienām.

Lasīt vairāk »