2010. gada EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta informatīvie pasākumi 

LaiksTematsTēmaDalībnieksMateriāli
06.04.2010
        
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas ieguldījums izglītībā un zinātnē
        
Stipendiju grantu shēma – iespēja akadēmiskai un profesionālai izaugsmei Z.Birzniece, VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā projektu vadītāja 1birzniece.pdf?d=files/news/7127/1birzniece.pdf
Studentu mobilitāte I.Klepere, apmaiņas studijas Īslandes Atjaunojamo enerģijas resursu zinātnes skolā 2klepere_dimants_.pdf?d=files/news/7127/2klepere_dimants_.pdf
Izglītības darbinieku mobilitāte I.Maurīte, darba vērošana Lihtenšteinas mākslas skolā ...
Skolotāju-asistentu mobilitāte A.Zalāne, asistentūra Omvikdalenas pamatskolā, Norvēģijā 4aija_zalane.pdf?d=files/news/7127/4aija_zalane.pdf
Akadēmisko pētījumu grantu shēma-iespēja Latvijas zinātnisko institūciju pētījumiem un pētnieciskai sadarbībai A.Meņģele, VIAA Izglītības un vadības departamenta Pētījumu un augstākās izglītības nodaļas vadītājas vietniece 5antra_mengele.pdf?d=files/news/7127/5antra_mengele.pdf
Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā Dr. Dace Pjanova,
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
6dace_pjanova.pdf?d=files/news/7127/6dace_pjanova.pdf
Nākošās paaudzes kombinēto optiski blīvēto sakaru sistēmas ieviešanas izpēte prof. Ģ.Ivanovs, Rīgas Tehniskās universitātes ETF Telekomunikāciju institūts 7ivanovs.pdf?d=files/news/7127/7ivanovs.pdf
Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinoša analīze I.Koroļeva, LU Filozofijas un socioloģijas institūts 8ilze_koroleva.pdf?d=files/news/7127/8ilze_koroleva.pdf
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs I.Kārkliņa, LU Filozofijas un socioloģijas institūts 9i_kaarklina.pdf?d=files/news/7127/9i_kaarklina.pdf
Nākotnes perspektīvas. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansējums izglītībai un zinātnei 2009.-2014.gada plānošanas periodā I.Liepa, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktores vietniece 10inta_liepa.pdf?d=files/news/7127/10inta_liepa.pdf
Konferences programma: gala_konference_programma.doc?d=files/news/7127/gala_konference_programma.doc