Programma
"Pētniecība un stipendijas"

image/svg+xml
Projekti Pētniecības aktivitātē: 11
Projekti Stipendiju aktivitātē: 26
17
1
1
1
1
1
Pētniecība
Stipendijas
2
2
1
14
2
1
2
1
1
1
1
1
1
Pētniecība
Stipendijas
2
1
Pētniecība
Stipendijas
1
Pētniecība
Stipendijas
Latvijas Universitāte (12 projektsprojekti)
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Latvija - Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs (3 projektsprojekti)
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (4 projektsprojekti)
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, Latvija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Latvija - Norvēģija
Pētniecībā balstīta valodas apguves pasniegšana (sinerģijā ar Pētniecības aktivitātes projektu "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums")
Latvija - Norvēģija
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Latvijas Universitātes Vēstures institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Izglītības pārvaldība lauku depopulācijas apstākļos: Norvēģijas un Latvijas salīdzinājums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (2 projektsprojekti)
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Inovatīvi fizisko aktivitāšu pasākumi veselības un sporta zinātņu studijās
Latvija - Norvēģija
Elektronikas un datorzinātņu institūts (1 projektsprojekti)
Dzērbenes iela 14, RĪGA, LV-1006
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Rīgas Ekonomikas augstskola (1 projektsprojekti)
Strēlnieku iela 4a, LV 1010 RĪGA
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Rīgas Tehniskā universitāte (5 projektsprojekti)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV–1658, Latvija
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Islande
Latvija - Lihtenšteina
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Mehānika)
Latvija - Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ granta Stipendiju aktivitātē (Arhitektūra)
Latvija - Lihtenšteina
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (2 projektsprojekti)
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Rīgas Stradiņa universitāte (3 projektsprojekti)
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Latvija
Latvija - Islande
Kapacitātes stiprināšana, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes Rīgas Stradiņa universitātē
Latvija - Norvēģija
Latvijas Kultūras akadēmija (1 projektsprojekti)
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003, Latvija
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Banku augstskola (1 projektsprojekti)
Kr.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013, Latvija
Internacionalizācija organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes biznesa vadības programmās
Latvija - Norvēģija
Latvijas Mākslas akadēmija (1 projektsprojekti)
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867, Latvija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Daugavpils Universitāte (2 projektsprojekti)
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400, Latvija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Latvija
Latvija - Islande
Stipendijas valodu un kultūras studiju jomā Latvijā un Norvēģijā, kas vērstas uz slavenu personu pieminekļu pētījumiem tūrisma jomas attīstībai
Latvija - Norvēģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (5 projektsprojekti)
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Mobilitāte pārtikas tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte arhitektūras un civilās inženierijas jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte informāciju tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā
Latvija - Norvēģija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (2 projektsprojekti)
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Atbalsts inovācijām studentu vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Agroresursu un ekonomikas institūts (1 projektsprojekti)
Zinātnes iela 1a, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Vidzemes Augstskola (2 projektsprojekti)
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Latvija
Latvija - Islande
Mobilitātes stipendijas studentiem un akadēmiskajam personālam, lai paplašinātu izpratni par digitālo mēdiju auditorijām
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas bioekonomikas izpētes institūts (1 projektsprojekti)
Fredrik A. Dahls street 20, Ås, Akershus, 1432
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Norvēģijas Dabaszinātņu universitāte (3 projektsprojekti)
Universitetstunet 3, Ås, Akershus, NO-1430, Norvēģija
Mobilitāte pārtikas tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte arhitektūras un civilās inženierijas jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte informāciju tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Bergenas Universitāte (2 projektsprojekti)
Muséplass 1, Postboks 7800, Bergen, N-5020, Norvēģija
Kapacitātes stiprināšana, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes Rīgas Stradiņa universitātē
Latvija - Norvēģija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Bergenas mākslas un dizaina akadēmija (1 projektsprojekti)
Strømgaten 1, Bergen, N-5005, Norvēģija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Buskerudas un Vestfoldas Augstskola (1 projektsprojekti)
Raveien 215, Borre, 3184, Norvēģija
Stipendijas valodu un kultūras studiju jomā Latvijā un Norvēģijā, kas vērstas uz slavenu personu pieminekļu pētījumiem tūrisma jomas attīstībai
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitāte (9 projektsprojekti)
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitāte, Klīniskās medicīnas institūts (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Oslo Universitāte, Medicīnas pamatnozaru institūts (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Centre of Gender Research at the University of OSLO (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Museum of Cultural History University of OSLO (1 projektsprojekti)
P.O. Box 6762 St. Olavs plass, OSLO, 0130
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Norvēģijas pilsētvides un reģionālās izpētes institūts (1 projektsprojekti)
Gaustadalléen 21, OSLO, 0349
Izglītības pārvaldība lauku depopulācijas apstākļos: Norvēģijas un Latvijas salīdzinājums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Sporta zinātnes skola (1 projektsprojekti)
Sognsveien 220, Oslo, 0863, Norvēģija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts (1 projektsprojekti)
Wergelandsveien 7 , OSLO, N-0167
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Oslo University Hospital (2 projektsprojekti)
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Oslo Nacionālā mākslas akadēmija (1 projektsprojekti)
Fossveien 24/P.O.Box. 6853 St. Olavplass, Oslo, 0130, Norvēģija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Oslo and Akershus Lietišķo zinātņu universitāte (1 projektsprojekti)
P.O. Box 4 St. Olavs plass, Oslo, N-0130, Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūts (1 projektsprojekti)
Box 1072, Blindern, Oslo, NO-0316, Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas sporta zinātnes augstskola (1 projektsprojekti)
Sognsveien 220, Oslo, 0863, Norvēģija
Inovatīvi fizisko aktivitāšu pasākumi veselības un sporta zinātņu studijās
Latvija - Norvēģija
Tromso Universitāte (4 projektsprojekti)
Hansine Hansens veg 18, Tromsø, 9019, Norvēģija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Pētniecībā balstīta valodas apguves pasniegšana (sinerģijā ar Pētniecības aktivitātes projektu "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums")
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Arktiskā universitāte (1 projektsprojekti)
Bok 5060 Langnes, Tromso, N-9037, Norvēģija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sabiedrības veselības un vispārējās prakses departaments (1 projektsprojekti)
Post box 8905 MTFS, Trondheima, 7491, Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
NLA Gimlekollenas Universitāte, Gimlekollenas Žurnālistikas un komunikāciju skola (1 projektsprojekti)
Bergtoras vei 120, Kristiansand, 4604, Norvēģija
Mobilitātes stipendijas studentiem un akadēmiskajam personālam, lai paplašinātu izpratni par digitālo mēdiju auditorijām
Latvija - Norvēģija
Agderas Universitāte, Biznesa un likuma skola (1 projektsprojekti)
Servicebox 422, Kristiansand, N-4604, Norvēģija
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Latvija - Norvēģija
Ostfoldas Universitāte (1 projektsprojekti)
Bra veien 4, Halden, 1757, Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Hedmarkas Universitāte (1 projektsprojekti)
Terningen Arena, Hamarvegen 112, Elverum, 2411, Norvēģija
Mobilitāte lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā
Latvija - Norvēģija
Lillehammeras Universitāte (1 projektsprojekti)
Gudbrandsdalsveien 350, Lillehammer, N-2604, Norvēģija
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Latvija - Norvēģija
Telemark Universitāte (1 projektsprojekti)
Kjølnes ring 56, Porsgrunn, 3918, Norvēģija
Internacionalizācija organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes biznesa vadības programmās
Latvija - Norvēģija
Stavangeras Universitāte (1 projektsprojekti)
Kjell Arholms gate 41, Stavanger, 4021, Norvēģija
Atbalsts inovācijām studentu vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Voldas Augstskola (1 projektsprojekti)
Joplassvegen 11, Volda, NO6101, Norvēģija
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Islandes Universitāte (3 projektsprojekti)
Sæmundargötu 2, Reykjavík, 101, Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Islande
Latvija - Lihtenšteina
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Mehānika)
Latvija - Islande
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Islandes Universitātes Humanitārā skola (1 projektsprojekti)
Aðalbygging Háskóla Íslands Sæmundargata 2, Reykjavík, 101, Islande
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Akureyri universitāte (2 projektsprojekti)
Norðurslóð 2, Akureyri, 600, Islande
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Latvija
Latvija - Islande
Lihtenšteinas Universitāte (2 projektsprojekti)
Fürst-Franz-Josef-Strasse, Vaduz, 9490, Lihtenšteina
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Islande
Latvija - Lihtenšteina
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ granta Stipendiju aktivitātē (Arhitektūra)
Latvija - Lihtenšteina
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (PROJEKTS PABEIGTS)
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē (PROJEKTS PABEIGTS)
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Projekta finansējums
283030.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/061
Sinerģijas projekta Nr.
Partneris
Centre of Gender Research at the University of OSLO
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija

E-pasts: postmottak@stk.uio.no
http://www.stk.uio.no/english/
Hoffart, Amund Rake
Tālrunis: +4722858973
E-pasts: a.r.hoffart@stk.uio.no

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601, Latvija

Projekta mērķis ir vērst akadēmisko un publisko interesi par feminisma un dzimumusocialitātes teorijām saistībā ar patreizējo sociālo realitāti un Eiropas politisko kultūru, kā arī pievienot jaunas starpdisciplināras dimensijas esošajā pētniecības vidē un parādīt sieviešu politiskās un publiskās aktivitātes, veidojot dialogu starp dažādām disciplīnām un kultūrām

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/022. Doktora un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti pētniecības projektā, veicot datu vākšanu, sniedzot atbalstu un piedaloties zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētniecības projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, kā arī piedaloties projektā savu doktora darbu iztrādes gaitas ietvaros; pētniecības projektā iesaistīsies arī akadēmiskais personāls, izstrādājot lekciju kursu doktora grāda studentiem, kā arī jaunus studiju kursus, izmantojot Norvēģu pieredzi dzimumsocialitātes un sieviešu pētījumu jauājumos.

Atskaite par periodu 01.05.2015. - 31.12.2015.

Pirmajā pārskata periodā ir uzsākts darbs visos virzienos, ko paredz projektā izvirzītie galvenie uzdevumi (general objectives). Ir izpildīti arī visi pirmajā pārskata periodā paredzētie rezultatīvie rādītāji (izstrādāti un starptautiskā zinātniskā konferencē prezentēti astoņi zinātniskie referāti, autores: A. Cimdiņa, E. Buceniece, M. Kūle, N. Šroma, Z. Kārkla, A. Auziņa, S. Kušnere, I. Narodovska).

Organizējot un piedaloties pasākumos, kas veltīti projekta rezultātu izplatīšanai (starptautiska konference “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās” saite: www.aspazija.lu.lv), tika stiprināta projekta partnerinstitūciju (Latvijas Universitāte, Dzimumsocialitātes pētījumu centrs Oslo Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija) zinātniskā sadarbība. Ir izstrādāts programmas uzmetums semināram “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” (Rēzeknē). Visās četrās darba grupās iesākti izpētes darbi un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, aptverot sekojošus tematiskos virzienus:

 • Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā (History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia);
 • Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti (Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts);
 • Dzimums, valstiskums un etniskās/nacionālās minoritātes (Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities);
 • Postkoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās (Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies).

Sadarbība ar NVO (Open Stores) un pašvaldībām(Jūrmala/Rīga) tika īstenota aktivitātēs, kas vērstas uz projekta rezultātu izplatību un popularizēšanu. Ir uzsāktas sarunas ar sabiedrību (kā pamats rekomendācijām dzimumsocialitātes politikas izstrādei) diskusiju forumā “Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā” (2015. gada 8. jūnijs, saite: www.asociacijagimene.lv/raksti/forums/).

Ir sagatavots terminoloģijas šķirkļu saraksts (tematiskais lauks “Kultūras feminisms”), kura apspriedei tiks veltīts teorētiskais seminārs ar Norvēģijas partnera līdzdalību (Rēzekne, 2016. gada februārī). Ir izstrādāti melnraksti trijām starptautiski recenzētām publikācijām (D. Hanovs, V. Tēraudkalns, E. N. Johnsen).

Tiek īstenota sinerģija ar Stipendijas aktivitāti (“Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās”) - ir notikusi akadēmiskā personāla mobilitāte uz Oslo Universitāti un Islandes Universitāti (A.Cimdiņa, I.Druviete) un doktorantu mobilitātes programmas sagatavošana uz Oslo Universitāti (A.Auziņa, J.Ozoliņš). Sinerģijas rezultāti tika integrēti Latvijas Universitātes Humanitāru zinātņu fakultātes studiju kursos (“Dzimumsocialitāte literatūrā: feminisma diskurss” (A. Cimdiņa) un “Sociolingvistika” (I. Druviete)).

DSP studente (Anna Auziņa) un pēcdoktorantūras pētniece (Dr. philol. Zita Kārkla) tiek iekļauta projekta aktivitātēs, integrējot projekta rezultātus promocijas darba izstrādē un turpmākajos pētījumos. 

Atskaite par periodu 01.01.2016 – 31.08.2016

Otrajā pārskata periodā ir turpināts darbs visos virzienos, kas aizsākti pirmajā pārskata periodā, sasniedzot visus otrajā pārskata periodā paredzētos rezultatīvos rādītājus:

 • 10 zinātniskās publikācijas kolektīvā monogrāfijā “Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi//Aspazija and Modernity: Gender, Nation, Creativity” (Zinātne, 2016); rakstu autores: A. Cimdiņa, E. Buceniece, M. Kūle, N. Šroma, Z. Kārkla, E. Eglāja, A. Auziņa, S. Kušnere, I. Narodovska, L. Sproģe 
 • 6 referāti zinātniskajā seminārā “Dzimumsocialitāte, diversitāte un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” (“Gender, Diversity and Interactions in Latvia and Norway”) Oslo Universitātē (2016.gada 9.martā).

Publicēti arī 2 zinātniski raksti “Sieviete kā simbolisks resurss” (Deniss Hanovs) un “Vīriešu kustības Rietumu kristietībā no 19. līdz 21. gadsimtam” (Valdis Tēraudkalns) starptautiski recenzētā zinātnisku rakstu krājumā “Dzimtes konstruēšana III” (2016.). Turpinās darbs pārējo plānoto starptautiski recenzēto zinātnisko publikāciju sagatavošanā.

Organizējot un piedaloties projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēs, ir stiprināta projekta partnerinstitūciju (Latvijas Universitāte, Dzimumsocialitātes pētījumu centrs Oslo Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija) zinātniskā sadarbība:

 • Seminārs “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” Rēzeknē 2016.gada 11.-12.februārī. Semināra programma.
 • Seminārs “Dzimumsocialitāte, diversitāte un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” Dzimumsocialitātes pētījumu centrā Oslo Universitātē 2016.gada 9.martā. Semināra programma.

Visās četrās darba grupās (WP) ir turpināts izpētes darbs un pētījumu rezultātu izplatīšanas aktivitātes, aptverot sekojošus tematiskos virzienus:

 • Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā//History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia; 
 • Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti//Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts; 
 • Dzimums, valstiskums un etniskās/nacionālās minoritātes//Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities; 
 • Postokoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās// Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies.

Lai aktivizētu dzimumsocialitātes jautājumu izpēti visā tās tematisko jomu (thematic area) daudzveidībā - Politiskā vēsture; Vispārējā un salīdzinošā literatūrzinātne, literatūras kritika, literatūras teorijā; Baltijas un slāvu valodas un literatūras; Skandināvu valodas un literatūras; Sociālo zinātņu vēsture un filozofija; Sociālā darba sociālo pārmaiņu teorija; Kultūras antropoloģija, etnoloģija; Sistemātiskā filozofija, ētika, estētika, metafizika, epistemoloģija, ideoloģija - ir veikts intensīvais darbs dzimumsocialitātes un feminisma studiju kā izteikti starpdiciplināras pētījumu jomas teorētiski metodoloģisko jautājumu iztirzāšanai un terminoloģijas jaunrades/adaptācijas latviešu valodā aspektam (Rēzeknes un Oslo semināri).

Sadarbībā ar valsts institūcijām (Labklājības ministriju), pašvaldībām (Rēzekne) un NVO ir īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz projekta rezultātu izplatību un popularizēšanu rīcības politikas veidošanai (rekomendācijām dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā praksē):

 • Ausma Cimdiņa 2016.gada 11.martā piedalījās starpdisciplinārā akadēmiskā diskusijā “Dzimte? Dzimums?” par aktuāliem dzimumu līdztiesības terminoloģijas adaptācijas latviešu valodā jautājiem. Diskusijas organizētāji: Labklājības ministrija un LU SZF. Diskusijas videotranslācija
 • Nataļja Šroma (WP1) 2016.gada 31.maijā diskutēja par projekta saturu programmas “Teorija par visu” (Теория всего) Latvijas Radio 4 ietvaros. Programmas arhīvs.

Glosārija/terminoloģijas vārdnīcas šķirkļu saraksts (tematiskais lauks “Kultūras feminisms”) ir izstrādāts un apspriests kopā ar Norvēģijas pētniekiem (Rēzeknes seminārā “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” 2016.gada 12.februārī). Vārdnīcas šķirkļi ir melnrakstu sagatavošanas stadijā, publikācija tiks realizēta 2017.gadā.

Pētniecības projekta pievienoto vērtību veido sinerģija ar Stipendijas aktivitāti (projektā “Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās”): ir notikusi studentu mobilitāte uz Oslo Universitātes Dzimumsocialitātes pētījumu centru (A.Auziņa). Sinerģijas rezultāti un Norvēģijas kolēģu pieredze ir integrēta promocijas darba izstrādē un projekta pētījumos (glosārija šķirkļi).

DSP studentes (Anna Auziņa, Sigita Kušnere) un pēcdoktorantūras pētnieki (Dr. philol. Zita Kārkla, Dr.Philol. Pauls Daija, Dr.Philol. Anastasija Vedela) ir iekļauti pētniecības aktivitātēs, integrējot projekta rezultātus promocijas darba izstrādē un/vai turpmākajos pētījumos. 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos (PROJEKTS PABEIGTS)
Projekta finansējums
480850.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/062
Partneris
Museum of Cultural History University of OSLO
P.O. Box 6762 St. Olavs plass, OSLO, 0130
Latvijas Universitātes Vēstures institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Piesaistot norvēģu speciālistus, no tehnoloģiju pārneses skatupunkta tiks aplūkota krama apstrāde akmens laikmetā, kā arī dzelzs ieguves tehnoloģiju attīstība Latvijas teritorijā. Tiks veikta krama rīku tehniskā analīze; notiks arheoloģiskie izrakumi kādā dzelzs manufaktūras vietā; tiks rekonstruēta sena dzelzs ieguves krāsns; pētījuma rezultātus apkopos publikācijās starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Projekta noslēguma atskaite: ?d=NFIR2014062_final_report.pdf (EN)
Zinātniskais ziņojums: ?d=3.3_finala_zinojums_LV.pdf (EN)
Prezentācijas: ?d=gala_rezultati_prezentacijas_final_results_presentations.zip

Projekta pēdējā atskaitīšanās perioda laikā notika piecu dienu ilgs projekta seminārs Rīgā, kura ietvaros norisinājās starptautiska zinātniskā konference “Krams un dzelzs vēstures gaitā: tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos” kā publikai atvērts pasākums, kurā tika prezentēti projekta galvenie rezultāti.

Tika pabeigtas dzelzs ieguves pētījumu ietvaros veicamās rūdas, sārņu un metāla analīzes, kā arī projekta datubāzes un ziņojumi.

Sagatavotas un iesniegtas astoņas publikācijas, kurās izklāstīti krama apstrādes tehniku un dzelzs ieguves pētījumu rezultāti: sešas iesniegtas starptautiskiem žurnāliem, divas – Latvijas žurnāliem. Piecas no šīm publikācijām kopīgi sagatavojuši Latvijas un Norvēģijas eksperti.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Projekta finansējums
628821.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 28.02.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/006
Partneris
Rīgas Ekonomikas augstskola
Strēlnieku iela 4a, LV 1010 RĪGA
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV–1658, Latvija
Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts
Wergelandsveien 7 , OSLO, N-0167

Projekts vērtēs augstākās izglītības uz zinātnes telpas veidošanos Norvēģijā un Latvijā Eiropas politikas dokumentu (Eiropa 2020, Apvārsnis 2020, Boloņas reformas, Lisabonas stratēģijas) kontekstā. Projekta fokuss būs uz augstākās izglītības un zinātnes institūtu pārvaldības kapacitāti, ņemot vērā, ka Latvija jau ir iekļāvusies Eiropas augstākās izglītības telpā, bet Norvēģija ir motivēta pievienoties ES politikas nostādnēm augstākajā izglītībā.

Projektā paveiktais līdz 31.01.2016.

Projekta mērķis ir analizēt Eiropas Savienības (ES) jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Uz šo brīdi ir izveidots analītiskais ietvars “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā. Šis ietvars definē jēdzienu – augstākās izglītības iestāžu Eiropeizācija un nosaka politikas ieviešanas veidus augstākās izglītības telpā. Papildus ir izveidots nacionālais ietvardokuments, kas definē pētījumu teorētisko ietvaru un pētāmos jautājumus datu turpmākajai apkopošanai, kā arī analizē līdzšinējo Latvijas līdzdalību ES Ietvarprogrammās. Šie divi dokumenti ir izveidojuši bāzi datu turpmākajai apkopošanai – situāciju analīzes protokolam un anketēšanas vadlīnijām.

Jaunākie rezultāti ir prezentēti divās sesijās Latvijas Universitātes 74. gadskārtējā konferencē. Ir izveidotas divas mājaslapas, lai informētu akadēmisko vidi un plašāku sabiedrību par projekta progresu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, projekts norit pēc plānotā grafika.

Projektā paveiktais līdz 30.09.2016.

Projekta turpināja ir analizēt ES jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Pētījumi tiek balstīti uz iepriekšējā periodā izveidoto analītisko ietvaru “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā” un nacionālo ietvardokumentu.

Uz šo brīdi ir identificēti četri elementi, kas ietekmē augstākās izlītības un pētniecisko kapacitāti:

 • politikas veidošanas kapacitāte (nospraustie mērķi, sagaidēmie rezultāti, augstskolu politikas sasaiste ar citām politikām, politikas ieviešanas process u.c.),
 • juridiskā kapacitāte (normatīvo dokumentu bāze, akreditācijas sistēma, valsts iestāžu potenciāls u.c.),
 • finanšu kapacitāte (tajā skaitā nacionālie resursi and Europas finasējums, piem. Horizon 2020, Erasmus+, u.c.),
 • informācijas kapacitāte (procesu mērījumi, labās prakses un pieredzes apgūšana u.c.).

Jaunākie rezultāti ir prezentēti vairākās konferencēs, t.sk. RTU 57. Konferencē, Politikas pētījumu Eiropas konsorcija konferencē Prāgā, Čehijā, Starptautiskā konferencē Romā un Starptautiskās Salīdzinošās Izglītības asociācijas konferencē Vankuverā, Kanādā. Tiek uzturēta projekta mājaslapa http://transfer.rtu.lv/, lai informētu akadēmisko vidi un plašāku sabiedrību par projekta progresu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, projekts norit pēc plānotā grafika.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Adrese
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga
Projekta nosaukums
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Projekta finansējums
490089.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/023
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija
Latvijas Universitāte
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu Alcheimera slimības (AD) ārstēšanas stratēģiju un pilnveidot un sekmēt pētniecības turpmāku attīstību Latvijā, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības izveidošanu starp OSI, LU un UiO.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/019 un Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/045. Projekta NFI/R/2014/023 ietvaros Latvijas doktoranti Norvēģijā apgūs stereotaktiskās peļu ķirurģijas un infūzijas metodes. Iegūs papildu zināšanas, piedaloties konsorcija rīkotajos semināros. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas ļaus būtiski uzlabot ārstēšanas pieejas amiloīda ekstrūzijai pār smadzeņu šķēršļiem (antivielu balstītas vai ABC transporter balstītas). Projekta NFI/R/2014/045 ietvaros LU doktoranti un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti projekta komandas darbā, pielāgojot to studiju plānus un paredzot mācību vizītes Oslo universitātes slimnīcā saistībā ar Stipendiju aktivitāti. Konsorcija aktivitātes tiks plānotas sinerģijā ar Stipendiju aktivitāti, paredzot pētniecības komandas mobilitāti un pieredzes apmaiņu starp LU un Oslo universitātes slimnīcu. Galvenais vizīšu mērķis ir standarta procedūru izstrāde EVs izolācijai no biofluīdiem un zināšanu apguve EV atbrīvošanas un uzņemšanas mehānismu pētījumos.

2016. gada 15. februārī projekta partnera – Oslo Universitātes – pārstāvji piedalījās Programmas komitejas un Sadarbības komitejas sanāksmē, kur sniedza prezentāciju par projekta progresu, sagaidāmajiem rezultātiem un Norvēģu pētnieku un akadēmiskā personāla iesaisti pētniecības un stipendiju projektu aktivitātēs. Prezentācija:?d=2016_02_15_eez_023.pdf

Paveiktais līdz 31.12.2015.

Pārskata periodā, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses un Tioflavīna T metodes, veikti in vitropētījumi starp β-amiloīda (Aβ) peptīdu fragmentiem. Testēti Aβ peptīdi (gan pilna garuma, gan heksapeptīdiem), kam ir A2V un A2T mutācijas. Šo testu rezultātā noteikti optimālie testu veikšanas apstākļi un optimālā molārā un Aβ peptīdu attiecība. Savukārt, LU zinātnieki veic īso peptīdu pētījumus in vivo, izmantojot uzvedības un kognitīvos testus, kā arī ex vivo (imunohistoķīmiskās krāsošanas un rietumu blotinga metodes).  Pētījumi  notiek ciešā sadarbībā starp visiem trim projekta partneriem – LU, OSI un Oslo Universitāti.  Izstrādāta pētījumu metodoloģija un veikta references savienojumu pārbaude  iegūtā informācija tiek apstrādāta zinātnisko rakstu sagatavošanai.


Paveiktais OSI laika posmā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.

Veikts dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču ekspresijas konstrukciju dizains un sagatavošana:
1) beta-amiloīda peptīds 1-40;
2) beta-amiloīda peptīds 1-42;
3) beta-amiloīda peptīds 1-42 ar mutāciju A2V;
4) beta-amiloīda peptīds 1-42 ar mutāciju A2T.
Uzsākts darbs pie šo peptīdu producēšanas un attīrīšanas.
Publicēts 10.08.2015.


Paveiktais OSI laika posmā no 01.08.2015. līdz 31.10.2015.

Pārskata periodā OSI producēti, attīrīti un pētīti dažādi beta-amiloīda peptīdu sekvenču  varianti.
Tālākai izpētei tika iegūti šādi peptīdi:
1) beta-amiloīda peptīds 1-40;
2) beta-amiloīda peptīds 1-42;
3) beta-amiloīda peptīds 1-6 ar mutāciju A2V;
4) beta-amiloīda peptīds 1-6 ar mutāciju A2T.
Papildus minētajam, pārskata periodā veikta beta-amiloīda peptīda 1-42 un beta-amiloīda peptīda 1-6 ar mutāciju A2V  savstarpējās mijiedarbības sākotnējā izpēte.
Publicēts 09.11.2015


Paveiktais laika posmā no 31.01.2016. līdz 30.04.2016.

WP1
Pārskata periodā OSI ir radītas 2 jaunu peptīdu konstrukcijas, balstoties uz Aβ(A2V)1-6  ar diviem dažādiem peptīdu marķieriem (TAT-Aβ(A2V)1-6 un AntP-Aβ(A2V)1-6), ar mērķi sekmēt savienojumu nokļūšanu smadzenēs, pārvarot smadzeņu-asinsvadu barjeru. Papildus minētajam, izstrādāta jauna beta-amiloīdu un to variantu overekspresijas metode, un visi minētie savienojumi pašlaik atrodas izpētes procesā.
WP2
Lai izpētītu dažādu mutēto beta amiloīdu peptīdu pozitīvās īpašības, projekta norvēģu partnera profesora J. Pankes laboratorijā notiek in vivo eksperimenti (ar dažādiem beta-amiloīda peptīdiem pildītu Alzet pumpju ķirurģiska implantēšana). LU pētnieki veic īso peptīdu pētniecību, izmantojot in vivo modeļus (īstenojot uzvedības un kognitīvos testus) un ex vivo metodes (imūnhistoķīmijas metode un Western blota metode). Pārskata periodā turpinājās LU personāla stažēšanās Olso Universitātē, lai iegūtu pieredzi dzīvnieku datu bāzes apgūšanā, Alzet pumpju izmantošanā peļu operācijās, kā arī tika veikta metožu validācija. Publicēts 10.05.2016.

Paveiktais laika posmā no 30.04.2016. līdz 15.07.2016. 

Alcheimera slimība (AS) ir plaši izplatīta neirodeģeneratīva slimība, ar kuru ap 2040. gadu slimos ap 80 miljoniem pacientu. Līdz šim AS ārstēšanai piemērotas terapijas metodes nav pieejamas un tā joprojām ir liels izaicinājums pētniekiem visā pasaulē.

Vispētītākā AS patoloģiskā iezīme ir beta-amiloīda peptīdu ekstracelulāri izgulsnējušās senīlās amiloīda plātnītes. Šo patoloģiski konfigurētu proteīnu progresīva izgulsnēšanās un akumulēšanās smadzeņu audos izraisa plašu neirālu disfunkciju un gala rezultātā kopējās centrālās nervu sistēmas funkcionēšanas pazemināšanos.
Triju institūciju – Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Universitātes un Oslo Universitātes – sadarbības mērķis ir radīt jaunu metodi AS terapijā, kas balstītos uz iespēju šķīdināt amiloīda-beta agregātus centrālajā nervu sistēmā un to tālāku izvadīšanu caur asinsriti no smadzenēm.

OSI pētnieku grupa projektā ietvaros veic specifiskus strukturālu izmaiņu pētījumus, analizējot agregātu proteīnu aminoskābju sekvenci un sintezējot īsu struktūru peptīdus. Tiek veikts darbs pie hAβ un Aβ peptīdu mijiedarbības izpētes (līdz šim veikti testi ar Aβ(WT)1-6, Aβ(A2V)1-6, Aβ(A2T)1-6, mAβ1-42, Aβ(R5G), Aβ(Y10F) un Aβ(H13R) peptīdiem). OSI ir radītas 2 jaunu peptīdu konstrukcijas, balstoties uz Aβ(A2V)1-6 ar diviem dažādiem peptīdu marķieriem (TAT-Aβ(A2V)1-6 un AntP-Aβ(A2V)1-6), ar mērķi sekmēt savienojumu nokļūšanu smadzenēs, pārvarot smadzeņu-asinsvadu barjeru. Pētījumu rezultātā ir radīta beta amiloīdu un to variantu overekspresijas metode, kurā tiek pielietots zirnekļu zīda proteīna šķīdības marķieris. Visas iepriekšminētās jaunās konstrukcijas ir izpētes procesā, un līdz šim iegūtie rezultāti ir apkopoti sākotnējā manuskripta uzmetumā.

LU pētnieki veic īso peptīdu pētniecību, izmantojot in vivo modeļus (īstenojot uzvedības un kognitīvos testus) un ex vivo metodes (imūnhistoķīmijas metode un Western blota metode) ciešā sadarbībā ar abiem projekta partneriem – OSI un LU.

Lai izpētītu dažādu mutēto beta amiloīdu peptīdu pozitīvās īpašības, projekta norvēģu partnera profesora J. Pankes laboratorijā notiek in vivo eksperimenti (ar dažādiem beta-amiloīda peptīdiem pildītu Alzet pumpju ķirurģiska implantēšana), veikta Western blota metodes validācija toksisko amoloīda beta 42 un 40 noteikšanai transgēno peļu smadzenēs ar 6E10 antivielu, kas atpazīst gan APP proteīnu (~100 kDa) un amiloīda beta 42 un 40 (~ 4 kDa).

Projekts tiek īstenots sinerģijā ar aktivitātes „Stipendijas” projektu Nr.EEZ/NFI/S/2015/019 „Cilvēka kapitāla un zināšanu uzlabošana veselības zinātnēs ar iestāžu sadarbošanos un mobilitāti starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģijas universitātēm”. 2016.gada pirmajā pusē Oslo Universitātes Neiropatoloģijas departamenta laboratorijā ir stažējušies 6 LU medicīnas fakultātes studenti, 2 doktoranti, pētnieks-pēcdoktorants, kā arī viens vadošais pētnieks. Mobilitātes programmas ietvaros tika gūtas zināšanas darbā ar dzīvnieku datu bāzēm, apgūta Alzet pumpju ķirurģija darbā ar pelēm u.c. prasmes. Ir sagatavota metodoloģija un pārbaudīti tajā norādītie savienojumi, iegūtā informācija ir iekļauta manuskriptos, kas tiks publicēti Journal of Pharmacological Research.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē (PROJEKTS PABEIGTS)
Projekta finansējums
218432.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/010
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

Projekta ietvaros tiks izstrādātas vairākas jaunas jutīgas analītiskās metodes farmaceitisko produktu detektēšanai un kvantitatīvā satura noteikšanai apkārtējā vidē un pamatojoties uz izstrādātajām metodēm, plānots veikt vides paraugu monitoringu. Bez tam projekts paredz apkārtējā vidē izplatītāko farmaceitisko produktu bioakumulācijas principu izpēti un to bionoārdīšanās iespēju novērtēšanu, lai samazinātu to nevēlamu uzkrāšanos Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu EEZ/NFI/S/2015/003. Stipendiju projekts ietver tiešu sinerģiju zināšanu pārnesei ar pētniecības projektu, LU un Oslo universitātes akadēmiskajam personālam sadarbojoties abu projektu ietvaros. Pētniecības projekts sniegs iespēju iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par jaunāko masu spektrometrijas metožu attīstību un pielietošanu farmaceitisko produktu atlikumu izvērtēšanas un kontroles analīzē pārtikā un apkārtējā vidē.

GALA ATSKAITE PAR PROJEKTĀ PAVEIKTO:

Projekta noslēguma atskaite: ?d=Final_Report_010_VBartkevics_06_Jul_2017.docx (EN)
Sabiedrībai svarīgāko projektā iegūto datu atspoguļojums: ?d=Sabiedri_bai_svari_ga_ko_projekta_iegu_to_datu_atspogul_ojuma_NFIR2014010_LV.docx (LV)
Farmaceitisko savienojumu atlieku noteikšanas metodes un to izplatība apkārtējās vides objektos: ?d=VB_prezentacija_2017.pdf LV

1) Izstrādāta UAIŠH-TOF-AIMS metode 24 dažādu farmaceitisko savienojumu atliekvielu satura noteikšanai virszemes un dzeramajā ūdenī (2. aktivitāte);
2) Izstrādāta modeļa metode specifisku farmaceitisko atliekvielu (21 farmaceitiskie preparāti) mikrobioloģiskai bionoārdīšanai, pielietojot aktivētas dūņas un biostimulēšanu (3. aktivitāte);
3) Izveidota datu kopa (n = 103) par vairāk nekā 25 farmaceitiskajiem savienojumiem, kas identificēti Latvijas un Norvēģijas ūdens paraugos, nosakot to izplatības līmeņus (2. aktivitāte).
4) Starptautiski referētos zinātniskajos žurnālos, kas indekseti SCOPUS datubāzēs, noublicētas trīs zinātniskās publikācijas, kā arī publicēti divi konferenču rakstu krājumu pilnie teksti (2. aktivitāte un 3. aktivitāte).
5) Dvas publikācijas, kuras kopā veidojuši LU un OU līdzautori, publicētas starptautiski referētos zinātniskajos žurnālos (Int. J. Environ. Sci. Technol. – cit. indekss: 2.5; Sci. Tot. Environ. – cit. indekss:3.98) un viena publikācija nupat kā pieņemta publicēšanai starptautiski referētā žurnālā (2. un 3. aktivitāte).
6) Nozares speciālistiem noturēts seminārs par farmaceitisko vielu izplatību un bionoārdīšanu apkārtējā vidē (3. aktivitāte).
7) Projekta 23. mēnesī organizēta projekta noslēguma sanāksme, kas noturēta farmācijas nozares speciālistiem – apspriesti projekta rezultāti, farmaceitisko vielu izplatība un diskutēts par farmaceitisko atliekvielu satura uzraudzību apkārtējā vidē, tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas staciju efektivitāti (2. aktivitāte).
8) Projekta izpildes posmā iegūtie rezultāti prezentēti trijās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs,: 57. Starptautiskajā Rīgas Tehniskās universitātes konferencē „Materiālzinātne un Lietišķā Kīmija”, Rīgā, Latvijā; jauno zinātnieku sekcijā EcoBalt 2016 konferencē Tartu, Igaunijā, kā ari trešajā starptautiskajā konferencē Ķīmijas Tehnoloģijas: Zinātne un Ražosana (konferences rezultāts: publikācijas materiāls), kas norisinājās Šostkas Universitātē, Ukrainā, 2016 (2. akativitāte).
9) EcoBalt 2016 konferences ietvaros izveidota speciāla sekcija, kurā sniegti 4 ziņojumi no projekta dalibniekiem, tādejadi nodrošinot zināšanu pārnesi plašākam interesentu lokam, tai skaitā nozares speciālistiem un zinātniekiem (2. un 4. aktivitāte).
10) Sinerģija starp projekta Pētniecība un Stipendija aktivitātēm; zināšanu pārnese izglītības veidā nodrošināta, veicinot UL un LU akadēmiskā personāla sadarbību - 2016. g. oktobrī Prof E. Lundanes (OU, Norvēģija) viesojās Latvijā un sniedza vieslekciju LU Ķīmijas fakultātes studentiem (4. aktivitāte)
11) Pētijumu veikšanā dalību ņēmuši jauni zinātnieki, ieskaitot vairākus Dr.Chem. (Asoc. Prof. V. Bartkevičs, Dr. S. Abele, Dr. G. Kizane, Dr. I. Nākurte, Dr. I. Pugajeva, Dr. Dz. Začs), divi PhD studenti (Dr. I. Reinholds, PhD I. Pērkons) un divi Mag.Sc. studenti.

 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Projekta finansējums
5971.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 31.12.2015
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/003
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Vadims Bartkevičs
Tālrunis: +37126444153
E-pasts: vadims.bartkevics@lu.lv

Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@admin.uio.no;
www.uio.no

Elsa Lundanes
Tālrunis +4722855553
E-pasts: elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Kopējais mobilitātes mērķis ir veicināt akadēmiskā personāla zināšanu un pieredzes apmaiņu starp LU un OU. Mobilitātē iesaistītais akadēmiskais personāls strādā ar piesārņojošo vielu draudiem un to ietekmi uz vidi Latvijā un Norvēģijā, izveidojot ekoloģiskās uzraudzības un pārtikas drošības sistēmas, piemēram, ietekmes faktoru novērtēšanas metodes, ieteicamās kontroles, lai novērstu draudus cilvēku veselībai, ekonomiskajiem guvumiem un videi. Projekta ietvaros paredzēta tikai akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/010. Stipendiju projekts ietver tiešu sinerģiju zināšanu pārnesei ar pētniecības projektu, LU un Oslo universitātes akadēmiskajam personālam sadarbojoties abu projektu ietvaros. Pētniecības projekts sniegs iespēju iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par jaunāko masu spektrometrijas metožu attīstību un pielietošanu farmaceitisko produktu atlikumu izvērtēšanas un kontroles analīzē pārtikā un apkārtējā vidē.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 5 756.60 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenotas trīs akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Projekta finansējums
41302.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.10.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/031
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Nils Rostoks
Tālrunis: +37167034862
E-pasts: nils.rostoks@lu.lv

Partneris
Oslo Universitāte, Klīniskās medicīnas institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uio.no
http://www.uio.no/english

Alexandre Corthay
Tālrunis: +4723074109
E-pasts: alexandre.corthay@ibv.uio.no

Oslo Universitāte, Medicīnas pamatnozaru institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: sekretariatet@basalmed.uio.no
http://www.med.uio.no/imb/english/

Gareth Sullivan
Tālrunis: +4722851415
E-pasts: gareth.sullivan@medisin.uio.no

Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija

E-pasts: bmc@biomed.lu.lv
http://bmc.biomed.lu.lv/en/

Anna Zajakina
Tālrunis: +37129150597
E-pasts: anna@biomed.lu.lv

Saskaņā ar Latvijas universitātes stratēģisko plānu 2010-2020 tiek novērtēta studentu aktīva iesaistīšanās mobilitātes shēmās, kas veicina studentu apmācības izcilību, uzlabojot studentu nodarbinātību pēc studijām. Saskaņā ar LU stratēģiskajiem dokumentiem mobilitāte ir uzskatāma arī kā svarīgs instruments personāla akadēmiskās kvalifikācijas paaugstināšanā.
Sadarbība starp LU, LBMC un OU nodrošinās zināšanu pārnesi un starptautiski konkurētspējīgu pētniecību kā rezultātā tiks sagatavotas augstas kvalitātes publikācijas. Tāpēc šai sadarbībai ir nepārprotams potenciāls, lai sniegtu jaunas karjeras iespējas iesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/051. Pētniec ības projekts ietver pasākumus, kas saistīti ar jauno zinātnieku apmācību. Pētniecības projektā paredzēts iesaistīt arī talantīgākos un motivētākos studentus, kas projekta ietvaros izstrādās savus pētījumu darbus. Studenti apmeklēs Norvēģu partnera laboratorijas, lai apgūtu tādas metodes un tehnikas, kas Latvijā netiek pielietotas, kā arī pildītu specifiskus uzdevumus projekta ietvaros (Darba pakas 4, 7 un 8). Plānots, ka maģistra grāda studenti piedalīsies darba paku aktivitātēs, tai skaitā, alphavirus vektoru terapeitiskajos izmeklējumos, ksenotransplantētu modeļu gēnu pētījumos, kā arī apmeklēs Oslo univesitātes slimnīcas laboratoriju, lai apgūtu makrofāgu izolācijas un stimulācijas metodes (2-3 nedēļas). Studenti dalīsies savā pieredzē par iegūtajām zināsanām jauno metožu pielietošanai LBMC.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 30 707.13 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenotas divas studentu mobilitātes un 11 akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Divi studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti ieguvuši 25 ECTS;
 3.        Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 4.        Astoņi akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē uz Latvijas Universitāti.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Projekta finansējums
72974.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
30.06.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/009
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Zaiga Krišjāne
Tālrunis: +37129153746
E-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv

Partneris
Norvēģijas Arktiskā universitāte
Bok 5060 Langnes, Tromso, N-9037, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.en.uit.no
Marit Aure
Tālrunis: +4741240034
E-pasts: marit.aure@uit.no

Bergenas Universitāte
Muséplass 1, Postboks 7800, Bergen, N-5020, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.uit.no 
Kerstin Potthoff
Tālrunis: +4755583093
E-pasts: kerstin.potthoff@geog.uib.no

LU studiju programmas ģeogrāfijā piedāvā studiju kursus, kas saistīti ar plānošanu, diemžēl vietējās attīstības un lauku ainavu izmantošanas potenciāla aspekti tajās tiek tikai daļēji tajos ietverti. Līdz ar to Ģeogrāfijas departaments ir ieinteresēts šo jautājumu attīstībā, veicot akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu un studentu iesaisti starptautiskajā sadarbībā. Papildus, akadēmiskā personāla apmaiņas vizītes un studentu mobilitāte sekmēs arī uzlabotu teorētisko un metodoloģisko starpnozaru risinājumu izstrādi, lai pētītu jauniešu mobilitāti Eiropā. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Projekta ietvaros kopumā īstenotas sešas studentu mobilitātes un deviņas akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Seši studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti ieguvuši 160 ECTS;
 3.        Seši akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 4.        Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē Latvijas Universitātē.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Projekta finansējums
109568.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.09.2015 - 31.08.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/024
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Iveta Reinholde
Tālrunis: +37129127742
E-pasts: iveta.reinholde@lu.lv

Partneris
Oslo and Akershus Lietišķo zinātņu universitāte
P.O. Box 4 St. Olavs plass, Oslo, N-0130, Norvēģija

E-pasts: postmottak@hioa.no
www.hioa.no
Kristel Mari Skorge
Tālrunis: +4722453510
E-pasts: kristel-mari.skorge@hioa.no

Ostfoldas Universitāte
Bra veien 4, Halden, 1757, Norvēģija

E-pasts: postmottak@hiof.no
www.hiof.no
Henrik Sætra
Tālrunis: +4769215275
E-pasts: henrik.satra@hiof.no

Vispārējais projekta mērķis ir paaugstināt mācību un pētniecības kapacitāti augstākajās izglītības iestādēs Latvijā un Norvēģijā. Šī projekta mērķis ir paaugstināt studentu un mācībspēku mobilitāti un tās kvalitāti starp partneriestādēm politikas zinātnes, valsts pārvaldes un socioloģijas jomās.
Personāla un studentu mobilitāte radīs ilgtermiņa rezultātus abām pusēm, izmantojot:

 • izstrādāto kopīgo studiju kursu;
 • izstrādāto mācību plānu kopīgai studiju programmai un mūžizglītības moduļiem;
 • kopīgas pētniecības darbības.                                          

Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Projekta ietvaros kopumā īstenotas astoņas studentu mobilitātes un 32 akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Septiņi studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Viens students no Norvēģijas bija mobilitātē Latvijas Universitātē;
 3.        Kopumā studenti ieguvuši 77 ECTS;
 4.        26 akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 5.        Seši akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē Latvijas Universitātē.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Projekta finansējums
89451.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/022
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Ausma Cimdiņa
Tālrunis: +3717034859
E-pasts: ausma.cimdina@lu.lv

Partneris
Islandes Universitātes Humanitārā skola
Aðalbygging Háskóla Íslands Sæmundargata 2, Reykjavík, 101, Islande

E-pasts: hug@hi.is
www.hi.is

Gunnella Thorgeirsdóttir
Tālrunis: +3545254406
E-pasts: gunnella@hi.is

Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūts
Box 1072, Blindern, Oslo, NO-0316, Norvēģija

E-pasts: fa-admin@admin.uio.no
www.uio.no
Anne, Kveim Lie
Tālrunis: +4722850607
E-pasts: a.h.k.lie@medisin.uio.no

Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija

E-pasts: postmottak@stk.uio.no
http://www.stk.uio.no/english/
Hoffart, Amund Rake
Tālrunis: +4722858973
E-pasts: a.r.hoffart@stk.uio.no

Tromso Universitāte
Hansine Hansens veg 18, Tromsø, 9019, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.uit.no
Jørgen Fossland
Tālrunis: +4747702271
E-pasts: jorgen.fossland@uit.no

Islandes Universitāte
Sæmundargötu 2, Reykjavík, 101, Islande

E-pasts: aripk@hi.is
http://www.hi.is
http://www.arnastofnun.is
Ari Pall Kristinsson
Tālrunis: +3545254442
E-pasts: aripk@hi.is

"Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs (The Centre for Gender Research at the University of Oslo) ir lielākais Dzimumu pētniecības centrs Norvēģijā, tāpēc sadarbība veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanos, LU studiju kursu saturā iekļaujot Norvēģijas pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumos. Sadarbība ar Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūtu ļaus apmainīties ar mācīšanas un pētniecības pieredzi mācību priekšmetu jomā, kas sniegs iegulīdjumu kopīga studiju kursa izveidē.
Īslandes pieredze plašākā Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā ir nozīmīga, jo abās valstīs ir kopīgas iezīmes valodas standartizācijas un valodu izglītības politikā. Projekts sniegts iespēju pilnveidot studiju vidi abās universitātēs, uzlabojot mācīšanas paņēmienus, attīstot akadēmisko tīklu, veicot akadēmiskā personāla un kompetences apmaiņu.
Sadarbība starp LU un Tromso Universitāti veicinās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzi un attīstību gan teorētiskās valodniecības, gan Latvijas studiju jomā. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte. "

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/061. Doktora un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti pētniecības projektā, veicot datu vākšanu, sniedzot atbalstu un piedaloties zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētniecības projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, kā arī piedaloties projektā savu doktora darbu iztrādes gaitas ietvaros; pētniecības projektā iesaistīsies arī akadēmiskais personāls, izstrādājot lekciju kursu doktora grāda studentiem, kā arī jaunus studiju kursus, izmantojot Norvēģu pieredzi dzimumsocialitātes un sieviešu pētījumu jauājumos.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 46 181.20 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenotas sešas studentu mobilitātes un 12 akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Seši studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti ieguvuši 90 ECTS;
 3.        Seši akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju un trīs uz Islandi;
 4.        Divi akadēmiskā personāla pārstāvji no Islandes un viens no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē Latvijas Universitātē.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Projekta finansējums
19260.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/002
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Ramona Rupeika-Apoga
Tālrunis: +37129331977
E-pasts: rr@lu.lv

Partneris
Agderas Universitāte, Biznesa un likuma skola
Servicebox 422, Kristiansand, N-4604, Norvēģija

E-pasts: post@uia.no
www.uia.no
Ingunn Galteland
Tālrunis: +4738141171
E-pasts: Ingunn.galteland@uia.no

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot, attīstīt un stiprināt izglītības sadarbību ekonomikas un vadības studiju jomā starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti. Projekts sniegs iespēju abiem partneriem dalīties labās prakses pieredzē, sadarboties studentu mobilitātes projektos, veidos pamatu turpmākai akadēmiskā personāla sadarbībai starp abām universitātēm, kā arī paplašinās kopējās iespējamās pētniecības aktivitātes. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 17 698.67 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenota viena studentu mobilitāte un septiņas akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Viens students ir devies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti iegūti 30 ECTS;
 3.        Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 4.        Četri akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē Latvijas Universitātē.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Projekta finansējums
85514.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/019
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Juris Barzdins
Tālrunis: +37129267827
E-pasts: juris.barzdins@lu.lv

Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: jens.bollerslev@medisin.uio.no
www.uio.no

Jens Bollerslev
Tālrunis: +4723071923
E-pasts: jens.bollerslev@medisin.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: k.i.birkeland@medisin.uio.no
www.uio.no
Kåre I. Birkeland
Tālrunis: +4723034587
E-pasts: k.i.birkeland@medisin.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: ivar.gladhaug@rikshospitalet.no
www.uio.no
Jens Pahnke
Tālrunis: +4723071466
E-pasts: jens.pahnke@medisin.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

http://www.ous-research.no/biochemistry/
Alicia Llorente
Tālrunis: +4722781825
E-pasts: alillo@rr-research.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@admin.uio.no;
www.uio.no
Elsa Lundanes
Tālrunis +4722855553
E-pasts: elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sabiedrības veselības un vispārējās prakses departaments
Post box 8905 MTFS, Trondheima, 7491, Norvēģija

E-pasts: Ism-post@medsin.ntnu.no
www.ntnu.no / www.ntnu.edu
Aslak Steinsbekk
Tālrunis: +4773597574
E-pasts: aslak.steinsbekk@ntnu.nu

Projekta mērķis ir paplašināt cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi LU Medicīnas fakultātē, veicinot sadarbību pētniecības un attīstības jomā ar NTNU un Oslo Universitāti, attīstot partnerību un mobilitāti starp abu valstu universitātēm un palielinot LU kapacitāti un kompetenci. Ņemot vērā daudznozaru pētniecības darbības, kas tiek veiktas LU, ir nepieciešams uzlabot cilvēkkapitāla kompetences dažādās jomās, daloties zināšanās starp partneru augstskolām ar mērķi palielināt zinātnisko un mācību produktivitāti LU. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektiem Nr. NFI/R/2014/023 un NFI/R/2014/0451. Projekta NFI/R/2014/023 ietvaros Latvijas doktoranti Norvēģijā apgūs stereotaktiskās peļu ķirurģijas un infūzijas metodes. Tiks iegūtas papildus zināšanas, piedaloties konsorcija rīkotajos semināros. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas ļaus būtiski uzlabot ārstēšanas pieejas amiloīda ekstrūzijai pār smadzeņu šķēršļiem (antivielu balstītas vai ABC transporter balstītas). Projekta NFI/R/2014/045 ietvaros LU doktoranti un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti projekta komandas darbā, pielāgojot to studiju plānus un paredzot mācību vizītes Oslo universitātes slimnīcā saistībā ar Stipendiju aktivitāti. Konsorcija aktivitātes tiks plānotas sinerģijā ar Stipendiju aktivitāti, paredzot pētniecības komandas moblitāti un pieredzes apmaiņu starp LU un Oslo universitātes slimnīcu. Galnevias vizīšu mērķis būs standarta procdedūru izstrāde EVs izolācijai no biofluīdiem un zināšanu apguve EV atbrīvošanas un uzņemšanas mehānismu pētījumos.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 77 168.40 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenotas deviņas studentu mobilitātes un 15 akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Deviņi studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti ieguvuši 134 ECTS;
 3.        11 akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 4.        Četri akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē Latvijas Universitātē.
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem (PROJEKTS PABEIGTS)
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Adrese
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Projekta nosaukums
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem (PROJEKTS PABEIGTS)
Projekta finansējums
478440.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/051
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Oslo University Hospital
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt inovatīvu pretvēža terapijas stratēģiju, kura balstās uz gēnu terapijas vektoru pielietošanu kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem. Citokīnu kodējošie alfavīrusu vektori, kuri spēj regulēt audzēja mikrovidi un stimulēt pretvēža imunitāti, tiks pielietoti, lai bloķētu audzēja augšanu un metastazēšanu pēc ķīmijterapijas.  Ārstēšanas rezultāti tiks vizuāli kontrolēti, izmantojot peļu in vivo vizualizācijas sistēmu. Šis projekts veicinās Latvijas un Norvēģijas zinātnisko sadarbību vēža izpētes jomā un stimulēs inovatīvas vēža terapijas stratēģijas izstrādi preklīniskajos pētījumos.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/031. Pētniec ības projekts ietver pasākumus, kas saistīti ar jauno zinātnieku apmācību. Pētniecības projektā paredzēts iesaistīt arī talantīgākos un motivētākos studentus, kas projekta ietvaros izstrādās savus pētījumu darbus. Studenti apmeklēs Norvēģu partnera laboratorijas, lai apgūtu tādas metodes un tehnikas, kas Latvijā netiek pielietotas, kā arī pildītu specifiskus uzdevumus projekta ietvaros (Darba pakas 4, 7 un 8). Plānots, ka maģistra grāda studenti piedalīsies darba paku aktivitātēs, tai skaitā, alphavirus vektoru terapeitiskajos izmeklējumos, ksenotransplantētu modeļu gēnu pētījumos, kā arī apmeklēs Oslo univesitātes slimnīcas laboratoriju, lai apgūtu makrofāgu izolācijas un stimulācijas metodes (2-3 nedēļas). Studenti dalīsies savā pieredzē par iegūtajām zināsanām jauno metožu pielietošanai LBMC.

Projekta noslēguma atskaite: ?d=LV_final_report_form_Research051_2017_FINAL.doc (LV)
Publikācija: [f2i] (RU)

Šī projekta ietvaros tiek izstrādāta jauna pretvēža terapija, kas balstīta uz alfavīrusa vektoriem, kuri ekspresē imunomodulējošus citokīnus un uz 1,4-dihidropiridīnu balstītus ķīmijterapijas līdzekļus ar fluorescentām īpašībām. Projekta galvenais mērķis ir izveidot vīrusu vektorus ar audzējiem saistīto makrofāgu tumoricidālo funkciju aktivēšanai, ko pielietot kombinācijā ar ķīmiskiem savienojumiem, kam piemīt antiproliferatīvas un infrasarkanajā spektrā emitējošas īpašības.

Tika izveidoti vairāki tumora nekrozes faktoru alfa (TNF-alfa) vai interferonu gamma (IFN-gamma) kodējoši rekombinanti Semliki meža vīrusa (SFV) un Sindbis vīrusa (SIN) vektori. Izveidotajiem vektoriem piemita augsta infekcijas spēja un citotoksicitāte peļu un cilvēka vēža šūnās in vitro (plaušu un krūts vēža modeļos), turpretī peļu un cilvēka makrofāgi bija rezistenti pret SFV infekciju. Rekombinantie SFV vektori tieši inhibēja peļu plaušu karcinomas šūnu augšanu in vitro, vēža šūnās producējot SFV vektora kodētos citokīnus. No SFV vektora iegūtā TNF-alfa funkcionalitāte tika apstiprināta, veiksmīgi ierosinot šūnu nāvi pret TNF-alfa jutīgos fibroblastos koncentrācijas atkarīgā veidā. No SVF vektora iegūtais IFN-gamma aktivēja makrofāgus tumoricidālā M1 fenotipa virzienā, izraisot plaušu karcinomas šūnu augšanas supresiju in vitro. SFV spēja producēt funkcionālus citokīnus un inficēt vēža šūnas, bet ne makrofāgus liecina, ka SFV var būt ļoti noderīgi vēža imūnterapijā, pateicoties to spējai iedarboties ar audzēju infiltrējošajiem makrofāgiem.   

Attiecībā uz jaunu ķīmijterapijas aģentu izveidi tika atlasīti trīs potenciālie pretvēža zāļu kandidāti izmantošanai kombinācijā ar alfavīrusa vektoriem. Šie savienojumi inhibēja Luisa plaušu karcinomas augšanu, inducējot audzēja mezglu nekrozi, kas tika apstiprināta ar audzēju histoķīmisko analīzi. Savienojumu fluorescentās īpašības tika izvērtētas, izmantojot mikroskopiju un in vivo attēlveidošanas sistēmu. Tika veikts vairāk nekā desmit savienojumu un linkeru dizains un sintēze ar mērķi paaugstināt šo savienojumu vēža-specifiskās un fluorescentās īpašības. Nākamais solis ietvers audzēju adreses ligandu piesaisti daudzsološākajiem savienojumiem.

Turklāt,  izmantojot no pacienta iegūtu audzēja ksenograftu, tika izveidots arī peļu modelis, kas tika vispusīgi raksturots imūno šūnu sastāva un augšanas dinamikas ziņā. Šis modelis ļauj izvērtēt terapeitiskos efektus ksenograftā transplantēto cilvēka imūno šūnu klātbūtnē.

Kopumā, lai arī iegūtie rezultāti bija produktīvi, īstenotais projekts iezīmē uz Latvijas un Norvēģijas sadarbību balstītas pētniecības iniciatīvas aizsākumu vēža terapijas jomā. Iesaistītajām zinātniskajām grupām ir savstarpēji papildinoša pieredze un skaidra vīzija par ilgtspējīgu sadarbību. No praktiskā viedokļa, nākamais solis ietvers pretvēža zāļu tālāku attīstību, uz 1,4-dihidropiridīnu balstīto zāļu izvērtēšanu PDX modeļos, cilvēka makrofāgu activāciju ar alfavīrusu vektoru palīdzību un vektoru piegādes veida optimizāciju peļu allograftos un cilvēka ksenograftu modeļos.

Projekta rezultātā tika radīti seši raksti starptautiskiem recenzētiem žurnāliem (četri publicēti, viens pieņemts publicēšanai, viens iesniegts publicēšanai), no kuriem divi ir kopīgas publikācijas ar Norvēģijas partneri.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Adrese
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Projekta nosaukums
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Projekta finansējums
486485.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/045
Sinerģijas projekta Nr.
Partneris
Oslo University Hospital
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Projekta mērķis ir noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Projekta ietvaros paredzēts salīdzināt nukleīnskābju saturu vezikulās, ko producē agresīvi un lēni progresējoši audzēji, noskaidrot funkcionālos efektus, ko šīs vezikulas izraisa audzēja mikrovidē esošajās šūnās un atrastos biomarķieru kandidātus testēt prostatas vēža pacientu bioloģisko šķidrumu paraugos.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/019 un Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/023. Projekta NFI/R/2014/023 ietvaros Latvijas doktoranti Norvēģijā apgūs stereotaktiskās peļu ķirurģijas un infūzijas metodes. Tiks iegūtas papildus zināšanas, piedaloties konsorcija rīkotajos semināros. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas ļaus būtiski uzlabot ārstēšanas pieejas amiloīda ekstrūzijai pār smadzeņu šķēršļiem (antivielu balstītas vai ABC transporter balstītas). Projekta NFI/R/2014/045 ietvaros LU doktoranti un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti projekta komandas darbā, pielāgojot to studiju plānus un paredzot mācību vizītes Oslo universitātes slimnīcā saistībā ar Stipendiju aktivitāti. Konsorcija aktivitātes tiks plānotas sinerģijā ar Stipendiju aktivitāti, paredzot pētniecības komandas moblitāti un pieredzes apmaiņu starp LU un Oslo universitātes slimnīcu. Galnevias vizīšu mērķis būs standarta procdedūru izstrāde EVs izolācijai no biofluīdiem un zināšanu apguve EV atbrīvošanas un uzņemšanas mehānismu pētījumos.

Projekta noslēguma atskaite: ?d=045_Final_Report_27.06.2017.docx (EN)
Publikācijas: ?d=Publikacijas_publications.zip

Projekta galvenais zinātniskais mērķis bija noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV RNS saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Projekta ietvaros tika veikta RNS satura analīze prostatas vēža pacienta asinīs un urīnā esošajās EVs un audzēja audu paraugos parādīja, ka gan asins plazmas, gan urīna EVs satur RNS molekulas, ko producējušas audzēja šūnas. Pētījumā secināts, ka RNS molekulas varētu kalpot kā biomarķieri prostatas vēža diagnostikā un slimības gaitas novērošanā. Tāpat miRNS profilēšana prostatas vēža pacientu urīnā esošajās EVs ļāva identificēt vairākas miRNS, kas varētu kalpot kā biomarķieri slimības gaitas prognozēšanai. Tika izveidots in vitro modelis prostatas vēža producēto EV funkcionālo efektu pētīšanai monocītos. Izrādījās, ka TRAMP šūnas nav piemērotas iezīmētu EV konstruēšanai, tādēļ tika izvēlēta alternatīva stratēģija EV funkcionālo efektu izpētei in vivo. Tika izveidota Prostatas Vēža biobanka, kurā iekļauti audzēja audu, kā arī noteiktos laika posmos ņemti asins un urīna paraugi, kas kalpoja par pamatu EV RNS biomarķieru izpētei.

Projekta rezultāti iekļauti 10 starptautiski recenzētas publikācijās (uz projekta beigām četras publicētas, sešas iesniegtas) un divās vietēja mēroga publikācijas (viena publicēta, viena iesniegta), kā arī rezultāti prezentēti piecās starptautiskās zinātniskās konferencēs, ES COST akcijas Me-HAD un semināru ietvaros. Projekta zinātnieki, plašas publikas informēšanas pasākumu ietvaros, piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī, atvērtos semināros, ikgadējā LU zinātniskajā konferencē, kā arī ievietojot publikācijas institūciju mājas lapās un popilārzinātniskajā žurnālā.

Projektam bija sinerģija ar EEZ & NFI Stipendiju aktivitātes projekta, kas nodrošināja piecas doktorantūras studentu vizītes uz Oslo Universitāti un Oslo Universitātes slimnīcu. Šo mācību vizīšu laikā student apguva vairākus studiju kursus un ieguva prakstisku pieredzi Oslo Universitātes slimnīcas laboratorijās, tādējādi gūstot jaunas zināšanas un pieredzi aktuālajā pētniecības un viņu doktorantūras studiju jomās.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Projekta finansējums
41302.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.10.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/031
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Nils Rostoks
Tālrunis: +37167034862
E-pasts: nils.rostoks@lu.lv

Partneris
Oslo Universitāte, Klīniskās medicīnas institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uio.no
http://www.uio.no/english

Alexandre Corthay
Tālrunis: +4723074109
E-pasts: alexandre.corthay@ibv.uio.no

Oslo Universitāte, Medicīnas pamatnozaru institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: sekretariatet@basalmed.uio.no
http://www.med.uio.no/imb/english/

Gareth Sullivan
Tālrunis: +4722851415
E-pasts: gareth.sullivan@medisin.uio.no

Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija

E-pasts: bmc@biomed.lu.lv
http://bmc.biomed.lu.lv/en/

Anna Zajakina
Tālrunis: +37129150597
E-pasts: anna@biomed.lu.lv

Saskaņā ar Latvijas universitātes stratēģisko plānu 2010-2020 tiek novērtēta studentu aktīva iesaistīšanās mobilitātes shēmās, kas veicina studentu apmācības izcilību, uzlabojot studentu nodarbinātību pēc studijām. Saskaņā ar LU stratēģiskajiem dokumentiem mobilitāte ir uzskatāma arī kā svarīgs instruments personāla akadēmiskās kvalifikācijas paaugstināšanā.
Sadarbība starp LU, LBMC un OU nodrošinās zināšanu pārnesi un starptautiski konkurētspējīgu pētniecību kā rezultātā tiks sagatavotas augstas kvalitātes publikācijas. Tāpēc šai sadarbībai ir nepārprotams potenciāls, lai sniegtu jaunas karjeras iespējas iesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/051. Pētniec ības projekts ietver pasākumus, kas saistīti ar jauno zinātnieku apmācību. Pētniecības projektā paredzēts iesaistīt arī talantīgākos un motivētākos studentus, kas projekta ietvaros izstrādās savus pētījumu darbus. Studenti apmeklēs Norvēģu partnera laboratorijas, lai apgūtu tādas metodes un tehnikas, kas Latvijā netiek pielietotas, kā arī pildītu specifiskus uzdevumus projekta ietvaros (Darba pakas 4, 7 un 8). Plānots, ka maģistra grāda studenti piedalīsies darba paku aktivitātēs, tai skaitā, alphavirus vektoru terapeitiskajos izmeklējumos, ksenotransplantētu modeļu gēnu pētījumos, kā arī apmeklēs Oslo univesitātes slimnīcas laboratoriju, lai apgūtu makrofāgu izolācijas un stimulācijas metodes (2-3 nedēļas). Studenti dalīsies savā pieredzē par iegūtajām zināsanām jauno metožu pielietošanai LBMC.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas – 30 707.13 EUR. Projekta ietvaros kopumā īstenotas divas studentu mobilitātes un 11 akadēmiskā personāla mobilitātes:

 1.        Divi studenti ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 2.        Kopumā studenti ieguvuši 25 ECTS;
 3.        Trīs akadēmiskā personāla pārstāvji ir devušies mobilitātē uz Norvēģiju;
 4.        Astoņi akadēmiskā personāla pārstāvji no Norvēģijas ir bijuši mobilitātē uz Latvijas Universitāti.
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Pētniecībā balstīta valodas apguves pasniegšana (sinerģijā ar Pētniecības aktivitātes projektu "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums")
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta rezultāti
Īstenotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Adrese
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, Latvija
Projekta nosaukums
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (PROJEKTS PABEIGTS)
Projekta finansējums
639694.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.03.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/053
Sinerģijas projekta Nr.