Par nozaru konkursiem

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi reizi gadā tiek organizēti sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, iesaistot attiecīgo nozaru ekspertus. 
Konkursus organizē, lai:

  • sekmētu profesionālās izglītības attīstību Latvijā
  • veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm
  • popularizētu nozari
  • noskaidrotu labākos starp labākajiem topošajiem nozares darbiniekiem 
  • novērtētu viņu prasmes un iemaņas izvēlētajās profesijās

2017. gadā nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi tika organizēti šādās nominācijās:

NominācijaRezultāti
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis  ?d=Kustibas_drosibas_tehnikis.pdf
Lokomotīvju saimniecības tehniķis  ?d=Lokomotivju_tehnikis.pdf
Transporta pārvadājumi  ?d=Transporta_parvadataji.pdf

Konkursantu darbus vērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir trīs nozares eksperti, no kuriem viens ir vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

 

Nozaru konkursi tiek organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – Projekts) 4.3.apakšdarbības ietvaros.