Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 07.04.2015 Uz sākumu » Starptautiskā sadarbība » Erasmus Mundus » Jaunumi

Pieejams Eiropas – Āzijas augstskolu sadarbības projekta ASEMUNDUS labās prakses ziņojums

05.03.2013

Augstākās izglītības institūciju pārstāvji un citi interesenti aicināti iepazīties ar Erasmus Mundus programmas ASEMUNDUS projekta labās prakses ziņojumu – "SUCCEEDING IN EUROPEAN-ASIAN HIGHER EDUCATION CO-OPERATION" (angļu valodā).

 

 

Šajā izdevumā pieejama daudzpusīga informācija par:

  • Dažādiem Eiropas un Āzijas augstskolu sadarbības veidiem (kopīgo programmu īstenošanu, studentu studiju un mobilitātes pieredzi Erasmus Mundus programmas ietvaros);
  • Ieteikumi kopīgo programmu izveidei, sadarbībai starp Eiropas un Āzijas partneriem;
  • Saraksts ar Eiropas – Āzijas augstākās izglītības institūciju sadarbības veicināšanas kontaktpersonām šādās Āzijas valstīs – Indonēzija, Japāna, Koreja, Ķīna, Taizeme, Vjetnama.   

Ziņojums elektroniskā formātā ir pieejams šeit.

Ja Jūs vēlaties saņemt ziņojumu drukātā veidā, lūdzu, sazināties ar Antru Meņģeli (e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv).

ASEMUNDUS projekta noslēguma konference

ASEMUNDUS projekts tika īstenots Erasmus Mundus programmas 3.aktivitātes - Eiropas augstākās izglītības atpazīstamības veicināšana – ietvaros. 2013.gada 26.februārī Berlīnē (Vācijā) notika ASEMUNDUS projekta noslēguma konference, kurā piedalījās ap 80 dalībniekiem no Āzijas un Eiropas, t.sk., Latvijas augstākās izglītības institūcijām.

Noslēguma konferences prezentācijas u.c. materiāli pieejami:
http://www.asem-education-secretariat.org/en/22783/index.html 

ASEMUNDUS projekta rezultāti

Informācija par ASEMUNDUS projektu, semināriem u.c. projekta rezultātiem pieejama arī:
•    ASEMUNDUS projekta mājas lapā: http://www.asem-education-secretariat.org/en/12184/
•  ASEMUNDUS projekta Latvijas partnera – Valsts izglītības attīstības aģentūras - mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/ersamus_mundus/asemundus/

Par ASEMUNDUS projektu

ASEMUNDUS - kopīgs Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Kipras, LATVIJAS, Nīderlandes, Polijas, Ungārijas un Vācijas projekts, kuru laikposmā no 2009. – 2013.gadam koordinēja Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas centrs (DAAD) ar mērķi veicināt Eiropas un Āzijas augstākās izglītības institūciju sadarbību.

ASEMUNDUS projekta ietvaros notikuši trīs Eiropas – Āzijas augstākās izglītības institūciju sadarbības veicināšanas semināri – Indonēzijā, Taizemē un Korejā. Tajos piedalījušies arī vairāki Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvji - Latvijas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte - izmantojot iespēju pieteikt projektu un saņemot finansējumu Erasmus Mundus programmas EuroAsia.net projekta ietvaros.