Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Iespēja saņemt stipendijas katoļu studentiem, augstskolu absolventiem un zinātniekiem

Katoļu akadēmiskais ārzemnieku dienests (KAAD) pagarina pieteikšanos stipendijām uzturēšanās laikam Vācijā. Stipendiju saņemšanai nav specialitāšu ierobežojuma. Stipendijām var pieteikties katoļu studenti (pēc 6. studiju semestra), augstskolu absolventi un zinātnieki.

Austrumeiropas programmas ietvaros divas reizes gadā (martā un septembrī) tiek piešķirtas stipendijas studijām, zinātniskās kvalifikācijas celšanai vai pētījumu projektiem. Īpaši tiek aicināti pieteikties tieslietu, vēstures un ģermānistikas studenti un pētnieki. Interesenti var brīvi izvēlēties savu studiju/pētniecības vietu vācu akadēmiskajās augstskolās, pētījumu institūtos, arhīvos, klīnikās u.c.

Obligāti iesniedzamie dokumenti (var būt nepieciešami vēl daži citi):

  • pieteikuma veidlapa (jānosūta KAAD);
  • pētījuma projekts (studiju, kvalifikācijas celšanas vai pētījuma mērķi);
  • divu vietējās augstskolas docentu/profesoru ieteikumi;
  • viena vācu docenta vai institūta ielūgums/apstiprinājums par personas izglītošanu;
  • pretendenta apmeklētās baznīcas priestera ieteikums;
  • dokuments, kas apliecina vācu valodas zināšanas.

Stipendijas ilgums: 2-36 mēneši
Stipendijas lielums: no 750 līdz 2000 EUR/mēnesī

Stipendijām var pieteikties divas reizes gadā vasarā un rudenī.

Visi studiju pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 30.jūnijam/15. janvārim KAAD un KAAD reģionālajam partnerim.
Ceļa izdevumus uz Vāciju (turp un atpakaļ) un veselības apdrošināšanu sedz KAAD.

Vairāk informācijas: angļu valodā info_english.doc ; vācu valodā info_german.doc ; krievu valodā info_russian.doc ; informatīvais buklets angļu valodā about_kaad.pdf ; www.kaad.de.

 

KAAD ir katoļu organizācija Vācijā, kas jau 50 gadus piešķir stipendijas studijām un pētījumiem katoļu studentiem un pētniekiem. Šobrīd 117 zemēs ir gandrīz 8000 studentu/pētnieku, kas saņēmuši KAAD stipendiju. Stipendiātu un stipendiju pretendentu rīcībā ir plašs KAAD partneru un kontaktu tīkls visā pasaulē.