Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Ķīnas Tautas Republikas valdība piedāvā četras stipendijas

01.02.2013

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem četras stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2013./2014.akadēmiskajā gadā. Vienu stipendiju izmantos pagājušā gada stipendiāts, lai turpinātu maģistrantūras studijas Ķīnā. Dokumenti pretendentiem jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).

Izsmeļoša informācija par ĶTR valdības stipendijām šeit: sc35313020113580.pdf

VIAA jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tiešsaistē (http://laihua.csc.edu.cn), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281.
2. Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, un jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai jūnijā, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts angļu valodā. Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu.
3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – jāiesniedz tiem, kas piesakās uz stipendiju maģistra un doktora studijām, kā arī uz senioru stipendiju.
4. Divas augstskolas pasniedzēju ieteikuma vēstules angļu valodā.
5. Tiem, kuri jau atrodas Ķīnā, jāiesniedz attiecīgās Ķīnas augstskolas vēstule, kas apstiprina, ka students ir uzņemts Ķīnas augstskolā, vai arī Ķīnas augstskolas ielūguma vēstule.
Ja Latvijas augstskolas students vēlas studēt Ķīnā maģistrantūrā, arī tad ielūguma vēstule no augstskolas Ķīnā ir vēlama, īpaši tad, ja studiju programma ir angļu valodā.
6. Medicīnas izziņas kopija, izziņas veidlapa atrodama:
http://en.csc.edu.cn/uploads/foreinphy.pdf
Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā (ja kandidātam tiks piešķirta stipendija).
7. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

Informāciju par ĶTR valdības stipendijām var atrast arī šeit:
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2052

Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 8. marts.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami.
Dokumenti jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Laikā no 11. līdz 20.martam VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Tajās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā 1.sekretārs Mr Zeng Fuhua. VIAA sazināsies ar katru kandidātu un vienosies par ierašanās laiku.

Vairāk informācijas: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.