Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Flandrijas valdība piedāvā vienu stipendiju

13.02.2013

Flandrijas valdība Latvijas studentiem, kas jau ieguvuši maģistra grādu, 2013./2014. akadēmiskajā gadā piedāvā vienu stipendiju 10 mēnešus ilgām studijām studiju programmā „master after master” kādā no Flandrijas augstskolām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 2.aprīlis.

Pirms pieteikšanās stipendijai lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju: letland_2013_2014.pdf

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa: application_form.doc
  • CV un motivācijas vēstule;
  • apstiprinātas bakalaura un maģistra diplomu kopijas ar pielikumiem (apstiprina augstskolas Ārējo sakaru daļa). Ja maģistra diplomu saņemsiet tikai 2013.gada jūnijā, jāpievieno visu nokārtoto maģistra studiju programmas eksāmenu atzīmju izraksts (izsniedz augstskola);
  • divas ieteikuma vēstules no savas vai Flandrijas augstskolas mācībspēkiem;
  • maģistra darba tēzes (maksimums 10 lpp.);
  • medicīnas izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
  • apstiprināta dzimšanas apliecības kopija.

Visi dokumenti Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) jāiesniedz trīs eksemplāros.

Papildu informāciju var saņemt VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālr.: 67814331;
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Informācija ievietota, pamatojoties uz Flandrijas Ārlietu ministrijas 2013.gada 31.janvāra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.