Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Igaunijas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem Igaunijā

22.02.2013

Igaunijas Republikas Arhimēda fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augstskolās un dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (kandidātam pieteikšanās brīdī un stipendijas izmantošanas sākuma brīdī jābūt studentam), pētnieki un mācībspēki.

2013./2014.akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

       • stipendijas bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentiem. Vienas stipendijas ilgums 1–10 mēneši.
       • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem. Vienas stipendijas minimālais ilguma – 10 dienas; maksimālais ilgums – 3 mēneši.
       • stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos.

2013.gada vasarā iespējams piedalīties divos igauņu valodas un kultūras kursos, kas notiek:

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa application_form_for_estonian_government_scholarships_2013.doc . Piesakoties vasaras kursiem, jāaizpilda divas veidlapas – viena, lai pieteiktos stipendijai, otra – attiecīgās vasaras skolas veidlapa. Visas veidlapas pieejamas StudyInEstonia portālā.
 • Curriculum vitae;
 • viena pasniedzēja ieteikuma vēstule;
 • detalizēts studiju/pētniecības plāns (izņemot vasaras kursu iesniegumus);
 • izziņa, kas apliecina, ka stipendijas pretendents studē vai strādā Latvijas augstskolā vai augstskolas pētniecības institūtā (izziņā par studentu jānorāda, vai viņš studē bakalaura, maģistra vai doktora studijās, studiju gads un paredzamais diploma iegūšanas laiks);
 • augstskolas Ārējo sakaru daļā apstiprinātas bakalaura un/vai maģistra diplomu kopijas un to pielikumu kopijas (atzīmju izraksts tiem, kas diplomu vēl nav saņēmuši) (vasaras kursu kandidātiem apstiprinājums nav nepieciešams);
 • vēstule no Igaunijas augstskolas, kas apstiprina gatavību uzņemt Latvijas studentu/pētnieku/mācībspēku, ja viņam tiek piešķirta Igaunijas valdības stipendija (izņemot vasaras kursu iesniegumus).

Lūdzam rūpīgi izlasīt informāciju par Igaunijas valdības stipendiju, kas publicēta StudyInEstonia portālā.

Iesniegumu iesniegšana:

 • dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050;
 • lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot iepriekš norādītajā secībā;
 • dokumentiem jābūt angļu vai igauņu valodā.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 12.aprīlis.

Papildu informācija - tālr.67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.