Seminārs reģionālo bibliotēku vadītājiem

24.septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra tikās ar 10 reģionālo bibliotēku vadītājiem, lai iepazīstinātu ar VIAA darbību un iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas starpvalstu sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES struktūrfondi.
Vairāk par sadarabību ar bibliotēkām lasiet: VIAA jaunumi

Ar VIAA pārvaldībā esošo programmu, fondu, aktivitāšu un iniciatīvu informatīvo semināru materiāliem varat iepazīties, apmeklējot attiecīgo sadaļu.

Semināra prezentācijas

   
VIAA darbība/sadarbība I.Blačforda viaa_darbiba.ppt?d=files/news/2113/viaa_darbiba.ppt
Comenius – vispārējā izglītība un Mācību braucieni B.Sermuliņa comenius_macibu_braucieni.ppt?d=files/news/2113/comenius_macibu_braucieni.ppt
Leonardo da Vinci – profesionālā izglītība M.Dreimane
leonardo_da_vinci.ppt?d=files/news/2113/leonardo_da_vinci.ppt
Grundtvig – pieaugušo izglītība
B.Kārkliņa 
grundtvig.ppt?d=files/news/2113/grundtvig.ppt
Erasmus programma – augstākā izglītība
D.Darbiņa erasmus.ppt?d=files/news/2113/erasmus.ppt

EEZ, Norvēģijas finanšu instruments

 

Šveices programma

Z.Birzniece eez_un_norveeggija.ppt?d=files/news/2113/eez_un_norveeggija.ppt

_veice_stipendiju_fonds.ppt?d=files/news/2113/_veice_stipendiju_fonds.ppt
Nordplus ietvarprogramma 2008-2011 V.Cepurīte-Bērziņa nordplus_ietvarprogramma.ppt?d=files/news/2113/nordplus_ietvarprogramma.ppt
Ārvalstu valdību stipendijas
Eiropas Moderno valodu centrs
Eiropas Atzinības zīme valodu apguvei
Eiropa skolā
V.Cepurīte-Bērziņa arvalstu_vald_bu_stipendijas.ppt?d=files/news/2113/arvalstu_vald_bu_stipendijas.ppt
Euroguidance (informācija un konsultācijas par izglītības iespējām Eiropā) I.Jansone euroguidance.ppt?d=files/news/2113/euroguidance.ppt
NIID.LV  (informācija un e-konsultācijas par izglītības iespējām Latvijā) I.Garā niidlv_24_09_2010.ppt?d=files/news/2113/niidlv_24_09_2010.ppt
Eurydice (informācija par izglītības sistēmām Eiropā) A.Lejas-Sausa eurydice.ppt?d=files/news/2113/eurydice.ppt
ES Struktūrfondi E.Zondaka seminaram_24_09.ppt?d=files/news/2113/seminaram_24_09.ppt