Iekšējā audita nodaļa

Nodaļas galvenie uzdevumi:

  • veikt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus;
  • nodrošināt auditu veikšanu VIAA pārvaldībā esošajām programmām;
  • sagatavot nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai un Revīzijas iestādei;
  • uzraudzīt Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas darbību, novērtē tās efektivitāti un sniedz ieteikumus tās pilnveidošanai;
  • izstrādāt Aģentūras iekšējā audita attīstības stratēģiju;
  • koordinēt iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu.

Kontaktinformācija