Kalendārs

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Lapa aktualizēta: 17.12.2014 Uz sākumu » VIAA » Vakances

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu konkursu uz Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Zinātnes projektu uzraudzības nodaļas projektu vadītāja (ierēdņa) amatu (divas amata vietas uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu projektu īstenošanas uzraudzības procesus;
 • veikt projektu riska novērtējumu;
 • veikt grozījumus ar finansējuma saņēmēju noslēgtajos līgumos par projekta īstenošanu;
 • uzraudzīt projektu īstenošanas progresa dokumentu iesniegšanu;
 • veikt ES struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegto progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu, izdevumus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi;
 • veikt iepirkumu procedūru norišu pārbaudi;
 • veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
 • sagatavot lēmumus par pārskata periodā apstiprināto attiecināmo izmaksu apjomu;
 • sagatavot pārbaudes aktus par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās;
 • konsultēt finansējuma saņēmējus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, grāmatvedībā, finansēs, tirgzinībās vai vadību zinībās;
 • darba pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē, vai grāmatvedībā, vai auditā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 • darba pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • zināšanas par Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem saistībā ar ES struktūrfondu projektu finansēšanu;
 • zināšanas ES struktūrfondu projektu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā un kontrolē;
 • zināšanas finanšu un grāmatvedības jautājumos;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem;
 • vēlamas zināšanas par pētniecības projektu īstenošanu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir ES oficiālā valoda) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā;
 • teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru.

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – iesniegt vai nosūtīt Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050 vai uz e-pastu info@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam”) četrpadsmit dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (t.i. līdz 2014. gada 30. decembrim). Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentu konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta -amata vietai nepieciešamo zināšanu rakstveida pārbaude–tests. Trešā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra kandidāta piemērotība noteiktajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.