Valsts izglītības attīstības aģentūras publiskie iepirkumi

Lūdzu, izvēlieties interesējošo iepirkumu kategoriju:

 

Publiskie iepirkumi līdz 42 000 EUR

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līgums noslēgtsLīguma izpildītājs
22.02.2017. VIAA 2017/06 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

20.03.2017.
plkst. 11:00.

   
24.01.2017. VIAA 2017/07 Mobilo sakaru pakalpojumi

06.02.2017.
plkst.11.00

 20.02.2017. SIA “TELE 2” 
13.01.2017. VIAA 2016/40 Mobilo sakaru pakalpojumi

24.01.2017.

plkst.11.00

Iepirkums pārtraukts  Skatīt lēmumu
30.12.2016. VIAA 2016/39 Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

16.12.2017.
plkst. 10:00

   Skatīt lēmumu
24.10.2016. VIAA 2016/31 Biroja tehnikas apkope

04.11.2016.

plkst. 10:00

19.12.2016.   SIA “MB Birojs”
02.08.2016. VIAA 2016/17 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana 15.08.2016.
plkst.10.00
29.08.2016. SIA “ANSBERGS”
06.05.2016.

VIAA 2016/13

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai

19.05.2016.

plkst. 10:00

  SIA “Circle K Latvia” 
04.03.2016.

VIAA 2016/04

Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

17.03.2016.

plkst. 10:00

  SIA “GEKA”
22.01.2016.

VIAA 2016/05 ESF

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

02.02.2016.

plkst. 9:00

 01.03.2016 SIA “Salacgrīva Shipping Agency”
17.12.2015.

VIAA 2015/44

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

04.01.2016. plkst. 10:00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā  - 28.01.2016.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā  - iepirkums izbeigts bez rezultāta
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā  - SIA “Info Serviss”
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā  - iepirkums izbeigts bez rezultāta
30.09.2015.

VIAA 2015/36 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”

28.09.2015. plkst.10:00

  Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”
01.09.2015.

VIAA 2015/32 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas  formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Elektromontieris” 

31.08.2015. plkst.10:00

  Skatīt lēmumu
17.08.2015.

VIAA 2015/24 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija

05.08.2015.

plkst. 14:00

  Skatīt lēmumu
11.08.2015.

VIAA 2015/25 ĀF

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām

24.08.2015.

plkst. 10:00

 

Estravel Latvia

 

03.08.2015.

VIAA 2015/31

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

14.08.2015.

plkst. 10.00

 

SIA “Datorikas institūts DIVI”,

SIA “DIVI grupa”

31.07.2015.

VIAA 2015/29 ESF

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

11.08.2015.

plkst. 9.00

   SIA “Tehhe”
27.07.2015.

VIAA 2015/28 

Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde

07.08.2015.

plkst.10.00

  Nav iesniegts neviens piedāvājums 
29.06.2015.

VIAA 2015/21 ESF

Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija

10.07.2015.

plkst.14.00

23.07.2015 SIA “Hauska & Partner” 
13.05.2015. VIAA 2015/15 Esošās virtualizācijas vides modernizācija

25.05.2015.

plkst.10.00

04.06.2015 SIA"IPRO"
21.04.2015. VIAA 2015/19 Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv 28.04.2015.

plkst.10.00

15.05.2015 SIA “B&Y”
16.04.2015.

VIAA 2015/14 ESF

Reprezentatīvo materiālu iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai

27.04.2015.

plkst.10.00

20.05.2015 Vispārīgā vienošanās
16.03.2015.

VIAA 2015/09 ĀF

 

ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase”

26.03.2015.

plkst.10.00

  Vispārīgā vienošanās
25.02.2015.

VIAA 2015/05 ESF

Maketēšanas un drukas pakalpojumi

09.03.2015. plkst.10.00

  Skatīt lēmumu
13.01.2015.

VIAA 2015/01

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

26.01.2015.

plkst.10.00

  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
16.12.2014.

VIAA 2014/34 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās

08.01.2015.

plkst.12.00

  Skatīt lēmumu
26.11.2014

VIAA 2014/32

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

09.12.2014.

plkst.10.00

  SIA “SOL Latvia”
25.11.2014

VIAA 2014/31

Mobilo sakaru pakalpojumi

08.12.2014.

plkst.10.00

  SIA “Latvijas mobilais telefons”
19.08.2014

VIAA 2014/29

Informatīvo materiālu druka

01.09.2014.

plkst.10.00

25.09.2014 SIA “Green Print”
11.08.2014

VIAA 2014/28

Informatīvo materiālu druka

22.08.2014 plkst.10.00

  Iepirkums pārtraukts
07.08.2014

VIAA 2014/25

Kafijas paužu nodrošināšana

18.08.2014

plkst.10.00.

01.09.2014 SIA Latvijas-Vācijas kopuzņēmums"REHO"
11.07.2014 VIAA 2014/23

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

23.07.2014 plkst.10.00

  SIA"Polleo Global"
27.06.2014 VIAA 2014/22

Apģērbu iegāde dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

08.07.2014

plkst.10.00

 16.07.2014 SIA"PRO-BALTIC"
11.06.2014 VIAA 2014/19 ĀF

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

30.06.2014

plkst.10.00

 11.07.2014 SIA “PRO-BALTIC”
16.05.2014 VIAA 2014/17

Biroja tehnikas apkope

27.05.2014

plkst.10.00

 20.06.2014 SIA"MB Birojs"
09.05.2014 VIAA 2014/16

Darba vietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai

21.05.2014

plkst.10.00

   SIA "KATE"
28.04.2014 VIAA 2014/15 ESF

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

14.05.2014

plkst.14.00

  SIA"Serenus projekts"
22.04.2014 VIAA 2014/11 ESF

Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija

06.05.2014

plkst. 10.00

  SIA “KPMG Baltics SIA” 
07.04.2014 VIAA 2014/12

Datu rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas risinājums

22.04.2014

plkst. 10.00

  Skatīt lēmumu
25.03.2014 VIAA 2014/10 ESF

Jaunākā projekta vadītāja pienākumu veikšana Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īstenošanai”

07.04.2014 plkst. 11:00

14.04.2014 Diāna Zālamane – Leite
21.03.2014 VIAA 2014/09 ESF

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

07.04.2014

plkst.14.00

  Skatīt lēmumu
10.03.2014 VIAA 2014/5

Dalībnieku apmācība dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014

 ...    
06.03.2014 VIAA 2014/8

Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv

21.03.2014

plkst.10.00

 ... SIA „B&Y”
21.02.2014 VIAA 2014/6 LLP

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

04.03.2014 plkst.10.00   Skatīt lēmumu
29.01.2014 VIAA 2014/3

Informatīvo materiālu druka

10.02.2014
plkst. 10.00
   
27.12.2013 VIAA 2013/40

Juridisko konsultāciju pakalpojumi

 ...  ... Advokātu birojs „Kronbergs un Čukste”
06.11.2013 VIAA 2013/39 ESF

Kafijas paužu nodrošināšana semināriem

19.11.2013. plkst. 14.00  03.12.2013.  SIA "Andavela"
01.11.2013 VIAA 2013/37

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu veikšanai

13.11.2013. plkst. 10.00  ... SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”
31.10.2013 VIAA 2013/38 ESF

Ekspertu pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātēs

11.11.2013. plkst. 14.00 28.12.2013. SIA „Enjoy24.lv”
25.10.2013  

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013” apbalvošanas ceremonijas organizēšana” 

 ...  ... „EKO MEDIA”
24.10.2013 VIAA 2013/35

VIAA esošā disku masīva papildināšana

05.11.2013 plkst. 10.00  19.11.2013 VIAA esošā disku masīva papildināšana
17.10.2013. VIAA 2013/34

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

29.10.2013  plkst. 10.00  ... SIA „Sea Services”
30.09.2013 VIAA 2013/28 ĀF

Starptautiskā apmaiņas pieredzes pasākuma „Baltic Expro 2013”

 ... 30.09.2013. SIA „IDEA HOUSE”
30.09.2013 VIAA 2013/30 ĀF

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru seminārsEiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru seminārs

 ... 30.09.2013. AS „Viesnīca „LATVIJA”
26.06.2013 VIAA- 2013/27

Juridisko konsultāciju pakalpojumi

 ... 26.06.2013. Advokātu birojs „Kronbergs un Čukste”
14.06.2013. VIAA 2013/25 ESF

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

27.06.2013. plkst. 14.00 01.08.2013 SIA „RATE Business Solutions”
13.05.2013. VIAA 2013/23

VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana

27.05.2013. plkst. 10:00

 06.06.2013.  SIA „IPRO”
12.04.2013. VIAA 2013/2

Dienesta vieglā automobiļa noma

23.04.2013. plkst.10:00

 23.05.2013 SIA „Pilna Servisa Līzings”
08.04.2013. VIAA 2013/16 ESF

Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

22.04.2013. plkst. 14:00

 28.05.2013.  Skatīt lēmumu
05.04.2013. VIAA 2013/19 ESF

Ekspertu pakalpojums profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei

19.04.2013.

plkst.14:00

 ...  Skatīt lēmumu
28.03.2013. VIAA 2013/18 ESF

Metodisko ieteikumu aprobācijamodulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei

15.04.2013. plkst. 14:00  ...  Ogres Valsts tehnikums
25.03.2013. VIAA 2013/17 ESF

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

10.04.2013. plkst. 14:00  ... Iepirkums pārtraukts
18.03.2013. VIAA 2013/14

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi

04.04.2013. plkst. 10:00  18.04.2013. SIA „Intelligent Systems”
15.02.2013. VIAA 2013/8 ĀF

Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi

 ... 15.02.2013. Skatīt lēmumu
06.02.2013. VIAA 2013/5

Darbavietu aprīkojuma iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darba funkciju nodrošināšanai 

18.02.2013. plkst. 10.00 20.02.2013.  SIA „Thomson Furniture”
31.01.2013. VIAA 2013/10 LLP

Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu

11.02.2013. plkst. 10.00    Rezultāts
18.01.2013. VIAA 2013/7 ĀF

Informatīvo materiālu druka

29.01.2013. plkst. 10.00  

15.02.2013.  Skatīt lēmumu
18.01.2013. VIAA 2013/4 LLP

Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase 

29.01.2013. plkst. 10.00 

 Lēmums
16.01.2013. VIAA 2013/3

Mobilo sakaru pakalpojumi VIAA darbinieku pienākumu nodrošināšanai

28.01.2013. plkst. 10.00  

13.02.2013. SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
15.01.2013. VIAA 2013/6

Par literārās redakcijas un korektūras pakalpojumiem 

28.01.2013. plkst. 10.00 

20.02.2013.   Inguna Puķīte

 

Publiskie iepirkumi virs 42 000 EUR

Paziņojums ievietotsIepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšLēmums ievietotsLīguma izpildītājs
20.02.2017. VIAA 2017/18

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums

10.03.2017.
plkst.11:00

23.02.2017.   Skatīt lēmumu
09.02.2017. VIAA 2017/17 ESF

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

23.03.2017. plkst.11:00

   
31.01.2017. VIAA 2017/11

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu

17.02.2017. plkst. 11:00

Iepirkums pārtrauktsskatīt lēmumu 
10.01.2017. VIAA 2017/03

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

06.02.2017. plkst. 11:00

   
21.12.2016. VIAA 2016/37 ESF

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

29.12.2016. plkst. 09:00

13.01.2017. Skatīt lēmumu
22.11.2016. VIAA 2016/38

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana

07.12.2016.
plkst. 10:00

20.12.2016. Skatīt lēmumu
27.09.2016. VIAA2016/27

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

25.10.2016.
plkst. 15:00

28.11.2016.  SIA “Latvia Tours”
15.08.2016. VIAA 2016/16

Informācijas sistēmas „Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana

27.09.2016.
plkst. 11:00

 28.11.2016.

SIA “White Digital”
19.05.2016. VIAA 2016/14 ESF

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās 

03.06.2016.
plkst. 10:00

16.06.2016. Skatīt lēmumu
09.05.2016. VIAA 2016/09

Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016.-2023. gadam” izstrāde un uzturēšana

20.06.2016.
plkst. 10:00

   
20.04.2016. VIAA 2016/10 ESF

Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana

17.05.2016.
plkst. 10:00

16.06.2016. Skatīt lēmumu
15.04.2016. VIAA 2016/11 ESF

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

10.05.2016.

plkst. 9:00

24.05.2016. Skatīt lēmumu
03.03.2016. VIAA 2016/01

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

01.04.2016.

plkst.10:00

13.04.2016. “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”
16.02.2016. VIAA 2016/06 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

02.03.2016

plkst. 9:00

10.03.2016.  Skatīt lēmumu
11.02.2016. VIAA 2016/03

Informatīvo materiālu dizains un druka

08.03.2016

plkst.11:00
   
04.12.2015. VIAA 2015/47

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām

21.12.2015
plkst.10.00
   
23.10.2015. VIAA 2015/40

Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana

09.11.2015

plkst.10.00

   
21.07.2015. VIAA 2015/27 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana Valmieras cietumā un Rīgas Centrālcietumā

06.08.2015

plkst. 9.00

07.08.2015. Skatīt lēmumu
04.06.2015. VIAA 2015/23 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

19.06.2015

plkst. 9.00

26.06.2015.  Skatīt lēmumu
28.04.2015. VIAA 2015/20 ESF 

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai

25.05.2015

plkst.14.00

18.06.2015.  SIA “Ernst & Young Baltic”
21.04.2015 VIAA 2015/11 ĀF

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

08.05.2015

plkst.10.00

27.05.2015. SIA “ANSBERGS”
24.03.2015 VIAA 2015/16 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās

13.04.2015

plkst.15.00

  Pārtraukta iepirkuma 1. daļa
16.03.2015 VIAA 2015/13 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

31.03.2015

plkst.14.00

  Iepirkums pārtraukts
06.02.2015 VIAA 2014/33

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

23.03.2015

plkst. 10:00

03.08.2015 Iepirkums pārtraukts
18.12.2014 VIAA 2014/35 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

13.01.2015

plkst.12.00

  Skatīt lēmumu
31.10.2014 VIAA 2014/30

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

26.11.2014

plkst. 10.00

  Iepirkums pārtraukts
17.06.2014 VIAA 2014/20

Dienesta auto nomas iepirkums

21.07.2014

plkst.10.00

 30.07.2014. SIA  “Pilna Servisa Līzings”
22.05.2014 VIAA 2014/14

Dienesta auto nomas iepirkums

25.06.2014

plkst.10.00

 01.07.2014.  SIA“TRANSPORENT”
07.05.2014 VIAA 2014/13

Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana

23.05.2014

plkst.10.00

 18.06.2014.  SIA “HAUSKA&PARTNERI”
04.12.2013. VIAA 2013/41

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

19.12.2013 plkst. 10:00 31.01.2014.  SIA “ANSBERGS”
26.11.2013. VIAA 2013/36

NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana

     
08.10.2013. VIAA 2013/31 ESF

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde

20.11.2013 plkst. 14:00    Skatīt lēmumu
31.07.2013. VIAA 2013/29 ESF

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

12.09.2013. plkst. 14:00    Skatīt lēmumu
25.06.2013.  VIAA 2013/26 Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana 23.07.2013. plkst. 10:00 14.08.2013 SIA „HAUSKA&PARTNER”
07.06.2013. VIAA 2013/22

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

02.08.2013. plkst. 10:00

 20.08.2013. SIA "Datorikas institūts DIVI"
23.04.2013. VIAA 2013/21 ĀF

Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai

22.05.2013. plkst. 10:00

 03.06.2013  SIA „PRO-BALTIC”
19.03.2013. VIAA 2013/15 ESF

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

30.04.2013. plkst. 14:00

 24.05.2013  Iepirkums pārtraukts
14.01.2013. VIAA 2013/2

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana 

11.02.2013. plkst.10:00. 

 01.03.2013 „Compensa Life Vienna Insurance Group” SE, Latvijas filiāle
08.01.2013. VIAA 2013/01 ESF

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegāde tālākizglītības programmu īstenošanai ieslodzījuma vietās 2012./2013.māc.gadam

04.02.2013. plkst. 14:00

 Lēmums