Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2018. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums un līgums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

VIAA 2017/71 ERAF KLT 22.10.2017. 27.11.2017. 

Iepirkuma

1.daļa –SIA “HCT AUTOMOTIVE” 

2.daļa – SIA “ARITO LATVIA”

4.daļa – SIA “Domenikss” 

 

Iepirkuma 1.daļa – 131 437,00 EUR

2.daļa – 30 197,00 EUR bez PVN

4.daļa - 40 208,27 EUR bez PVN

4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/78 ERAF KT  - 05.12.2017.  SIA “SIA “Gints un kolēģi”” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”
Līgumi: ?d=Kuldiga_projektesana_un_autoruzraudziba.zip
196 000,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 52 nedēļas.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu
būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

VIAA 2017/76 ERAF RVT 16.11.2017. 18.12.2017. SIA “BM-projekts”
Līgumi: ?d=Ligumi_par_autoruzraudzibu_un_projektesanu.zip
57 973,00 EUR Būvprojekta izstrādes līguma termiņš ir 11 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Par autostāvvietu

- - - SIA “Mobilly” Līdz 1 500 EUR gadā Līdz saistību izpildei

Semināra vadīšana VIAA darbiniekiem par personas datu aizsardzības aktualitātēm

- - -

ZAB „Zvērināta advokāta Riharda Mora birojs”

300 EUR

07.02.2018.

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

 

VIAA 2017/79 ERAF KT

 

30.11.2017.

 

20.12.2017.

SIA “JD Projekts” 
Līgumi: ?d=Apl.kartes_izstr._Ligumi.zip

21 416,00 EUR

 
Apliecinājuma kartes izstrādes līguma izpilde ir 5 mēneši.
Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve

VIAA 2017/78 ERAF KT  -

05.12.2017.

Personu apvienība SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija”

39 000.00 EUR Autoruzraudzības līgums ir spēkā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros  VIAA 2017/56 ERAF VT 01.09.2017. 

09.10.2017.

plkst. 10.00 

SIA ”4forest”

108 000.00 EUR  5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

VIAA 2017/65 ERAF RMMT

29.09.2017.

02.11.2017.

2.daļa - SIA “IB Serviss”

2.daļa – 7 925,00 EUR

2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

VIAA 2017/60

30.11.2017.

29.12.2017.
plkst. 11:00

SIA "Latvia Tours” 

170 000.00 EUR

Līdz līgumcenas –170 000.00 EUR  apguvei (plānotais Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 18 mēneši)

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018

VIAA 2018/09

26.01.2018.

06.02.2018. 

1.daļa – SIA “aya-dizains” 

2.daļa – SIA “ČESLIJA” 

3.daļa – SIA “e-risinājumi” 

4.daļa – SIA “e-risinājumi”

5.dala – SIA “2B SMART” 

6.daļa – Dzintra Baumane 

7.daļa – Dzintra Baumane

8.daļa – Andris Tilaks

9.daļa – SIA “Restorānu servisa skola” 

10.daļa – SIA “Restorānu servisa skola”

11.daļa – Žermēna Vazne  

 

1.daļa – 4400,00 EUR

2.daļa – 5150,00 EUR

3.daļa – 3900,00 EUR

4.daļa – 3900,00 EUR

5.dala – 5050,00 EUR

6.daļa – 4600,00 EUR

7.daļa – 4700,00 EUR

8.daļa – 4800,00 EUR

9.daļa – 4100,00 EUR

10.daļa – 4100,00 EUR

11.daļa – 3300,00 EUR
 

No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām

VIAA 2018/05 ERAF RMMT

-

29.01.2018. 

SIA “Baltijas Foto Serviss” 

4500,00 EUR 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

VIAA 2017/81

05.01.2018.

31.01.2018.

SIA “REPUTE”

38 844,00 EUR Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 21. maijam.

Sporta aprīkojuma iegāde Smiltenes tehnikumam

VIAA 2018/01 ERAF ST

23.01.2018

13.02.2018. 

Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļa SIA “Sporta Sistēmas” 

2900,00 EUR 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām

VIAA 2017/67 ERAF RVT

15.09.2017.

27.10.2017. 

SIA “Inter Cars Latvija” 

133817,00 EUR 60 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3

VIAA 2018/06

19.01.2018.

30.01.2018.
plkst. 10:00

SIA "IMPELSERVIKS"

7843,00 EUR 01.03.2018. līdz 31.12.2018.

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas

“Vides dizains” ietvaros

VIAA 2018/04 ERAF RMMT  19.01.2018.  22.02.2018.   

Iepirkuma 2.daļa –SIA “Sentios” 

Iepirkuma 2.daļa – 16`598,09 EUR 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas

Universālas pašgājējmašīnas piegāde Kandavas tehnikuma izglītības programmas ”Lauksaimniecības tehnika” ietvaros

VIAA 2018/08 ERAF KLT - 02.02.2018.
SIA ”INTRAC Latvija”
15 283,38 EUR 4 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros VIAA 2017/85 ERAF VT  -  19.01.2018.

Iepirkuma 3.daļa –SIA ”HCT AUTOMOTIVE”

Iepirkuma 3.daļa –
9 917,00 EUR
90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve VIAA 2017/82 ERAF RTRIT 20.12.2017. 22.01.2018.

SIA ”Inteco Wood”

594 554,64 EUR 10 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam
Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros VIAA 2018/03 ERAF RMMT  14.01.2018.  13.02.2018.  SIA ”INFLEKS” 97 000,00 EUR 3 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām VIAA 2017/70 ERAF RVT  02.11.2017.  

22.12.2017.

 

Iepirkuma 1.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 2.daļa – SIA ”INSTRO”

Iepirkuma 3.daļa – SIA ”INSTRO”

Iepirkuma 4.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 5.daļa – SIA ”INFLEKS”

Iepirkuma 6.daļa – SIA ”INFLEKS”

 

Iepirkuma 1.daļa –
88 150,00 EUR

Iepirkuma 2.daļa –
69 150,00 EUR

Iepirkuma 3.daļa –
11 635,00 EUR

Iepirkuma 4.daļa –
12 890,00 EUR

Iepirkuma 5.daļa –
23 220,00 EUR

Iepirkuma 6.daļa –
18 705,53 EUR

90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma
Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve VIAA 2017/84 ERAF LVT 22.12.2017.
22.01.2018. SIA “CTB”
618 152,42 EUR 12 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam
NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana       SIA „Cluster One”   9960,00  20.03.2018. līdz 31.12.2019. 
Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumi       SIA "Securitas Latvia" 2409,70 01.03.2018. līdz 02.01.2019.
Datoru tīkla Internet nodrošināšana        SIA "LATNET Serviss" 9000,00

01.02.2018. līdz 31.01.2022.

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām VIAA 2017/72 ERAF RVT 29.11.2017. 29.12.2017. 3.daļa - SIA “Saint-Tech” 3.daļa – 1500,00 EUR

90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Resursu vadības sistēmas Horizon atbalsta pakalpojumu nodrošināšana   - - - SIA „RGP”   Līdz 4000,00 

21.03.2018. līdz 20.03.2019. 

Fotogrāfa pakalpojumi  - - - SIA "WWW.OLIŅŠ.LV 9999,00 23.02.2018. līdz 22.02.2020.