Austrija

Augstākā izglītība


Augstāko izglītību Austrijā piedāvā universitātes (valsts vai juridisku personu dibinātas), mākslas universitātes un profesionālās universitātes (Fachhochschulen). Profesionālo universitāšu piešķirto grādu nosaukumam pievieno „FH”. Ir augstskolas, kuru nosaukums ir akadēmija (Akademien). Šāda tipa iestādes piedāvā skolotāju sagatavošanas un medicīnas tehniskās izglītības programmas.

Jaunais Augstākās izglītības likums nosaka  divu veidu studijas: ordentliche Studien (absolventiem piešķir bakalaura vai maģistra grādu) un außerordentliche Studien (absolventiem nepiešķir grādu). Bakalaura un maģistra grāds ir priekšnoteikums doktorantūras studijām.

Bakalaura studijas (Bakkalaureatsstudium), ilgums 3-4 gadi, vismaz 180 kredītpunkti.

Maģistrantūra (Magisterstudium), ilgums 1-2 gadi, 60-120 kredītpunkti

Doktorantūra (Doktoratsstudium), ilgums vismaz 2 gadi

Universitātēs außerordentliche Studien ietvaros ir pieejamas īstermiņa studiju programmas, papildstudiju programmas un tālākizglītības studiju programmas.


Valoda


Pamatā studijas notiek vācu valodā. Tiek piedāvātas arī starptautiskas studiju programmas citās valodās, visbiežāk angļu valodā. Ārvalstniekiem ir jāapliecina savas vācu valodas zināšanas pirms tiek saņemta atļauja pieteikties studijām, bet pēc tam jāiziet arī vācu valodas zināšanu pārbaude. To var izdarīt arī Latvijā — Gētes institūtā. Pretendentiem ar vācu valodas pamatzināšanām tiek piedāvāti intensīvie valodas mācību kursi. Angļu valodā piedāvāto studiju programmu studentiem nav obligāta vācu valodas pārbaude.

 

Pieteikšanās


Pieteikumu anketas jāiesniedz izvēlētajā universitātē. Dažas studiju programmas tiek komplektētas ziemas semestrī, dažas vasarā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ziemas semestrim ir 1. septembris, vasaras semestrim — 1. februāris. Atsevišķās studiju programmās ar lielu konkursu notiek priekšatlase, uz kuru pieteikšanās ir pusgadu pirms paredzēts uzsākt studijas. Mākslas universitātēs programmu dažādības dēļ ir ļoti atšķirīgas uzņemšanas prasības, kas laicīgi jānoskaidro izvēlētajā augstskolā. Austrijas Universitāšu adreses ir pieejamas Austrijas Studiju ceļvedī (skat. mājas lapu: http://www.studyguide.at/) un Profesionālo studiju ceļvedī (skat. mājas lapu: http://fh.studyguide.at/).


Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana


Austrija ir noslēgusi starpvaldību līgumu par izglītības dokumentu savstarpēju atzīšanu ar vairākām valstīm, tai skaitā arī ar Latviju. Ja iegūtais izglītības dokuments dod tiesības stāties Latvijas augstskolā, tad tas ir derīgs arī Austrijā. Izglītības dokumenti, kas nav vācu vai angļu valodā ir jātulko vāciski un jālegalizē. Tas ir, zvērināta notāra apstiprināts diploma tulkojums vācu valodā ir jāiesniedz Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā notāra paraksta apstiprināšanai.

 

Mācību maksa


ES/EEZ pilsoņiem Austrijā jāmaksā 363 EUR par studiju semestri. ES/EEZ nepilsoņiem ir jāmaksā 727 EUR par studiju semestri. Dažkārt ārzemju studentiem ir pieejamas stipendijas, taču to skaits ir ierobežots. Vēl katru semestri ir jāmaksā 15 EUR nodeva Austrijas Studentu Arodbiedrībai un 0,36 EUR par nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

Dzīvošana un citas izmaksas


Austrijas Ārzemju studentu pakalpojumu birojs ir aprēķinājis, ka katru mēnesi būtu nepieciešami aptuveni 800 EUR, samērā pieticīgi dzīvojot, lai segtu dzīvošanas izmaksas un studiju materiālus. Izmaksas var palielināties atkarībā no dzīvesvietas.

 

Finanšu palīdzība


Informāciju par iespējamām stipendijām var iegūt Internetā — Austrijas Ārzemju studentu pakalpojumu biroja mājas lapā: http://www.oead.ac.at, sadaļā „Study and Research in Austria”, „Grants Database”, jeb vāciski: „Studieren & Forschen in Österreich”, „Stipendiendatenbank”.

 

Apdrošināšana


Austrijā ir derīga Eiropas Veselības apdrošināšanas karte. Studentiem ir jāreģistrē sava EVAK karte vietējā slimo kasē, paņemot līdzi augstskolas izziņu, kas apliecina studējošā piederību augstskolai. Pretī jāsaņem „e-karte”, kas izmantojama, lai slimo kase norēķinātos ar ārstu par studentam sniegtajiem veselības pakalpojumiem.

 

Uzturēšanās un studiju atļaujas


Ja Austrijā uzturas ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Visiem ārzemju studentiem ir nepieciešams reģistrēties pilsētas pašvaldībā vai citā rajona pilnvarotā iestādē triju darba dienu laikā pēc iebraukšanas Austrijā, turpmāk attiecīgajai iestādei ir jāpaziņo arī par adreses maiņu. Informāciju par šiem jautājumiem meklējiet Internetā Austrijas Apmaiņas dienesta mājas lapā: http://www.oead.ac.at/_english/austria/entry/index.html.

 

Mājokļa atrašana


Austrijas Nacionālā studentu apvienība (skat. http://http://www.oeh.ac.at/) piedāvā studentiem informāciju par mājokļa atrašanu. Savukārt Austrijas Apmaiņas dienests ir izveidojis atsevišķu Studentu dienesta viesnīcu biroju (skat. http://www.housing.oead.at) var palīdzēt atrast dzīves vietu ERASMUS programmas un Austrijas valdības stipendiju ieguvušajiem studentiem. Ir iespējams arī skatīt dzīvokļu īres sludinājumus vietējā presē.

 

Studentu apvienības


Ja esat uzņemts augstskolā, vajag kļūt par Austrijas Nacionālās studentu apvienības biedru. Dalības maksa jāmaksā katru semestri, šobrīd tā ir 15 EUR un vēl papildus 0,36 EUR par nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Austrijas nacionālā studentu apvienība organizē dažādus sporta un izklaides pasākumus. Apvienībai pieder arī restorāni un kafejnīcas. Apvienības biedriem ir atlaides ceļojot, apmeklējot teātrus, koncertus, muzejus, pērkot grāmatas un drēbes.Jauns! Kur meklēt izglītības iespējas?

http://www.oead.at/_english/Austria/options/index.html