Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/29 ESF)

Paziņojums ievietots: 05.11.2013.Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Lēmums: Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, ņemot vērā, ka atklāta konkursa 7.daļā „Būvniecības nozare (I)” netika iesniegts neviens piedāvājums, atklāta konkursa 7.daļā „Būvniecības nozare (I)” iepirkuma tiek izbeigts bez rezultāta.

Paziņojums IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/338812