Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/29 ESF)Paziņojums ievietots: 08.11.2013.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv.
VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Atklāta konkursa daļa Pretendents  Piedāvātā cena Ls bez PVN
1.daļa „Enerģētikas nozare” SIA „AC Konsultācijas” 21 480.00
4.daļa „Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare” SIA „Ernst & Young Baltic” 20 800.00
5.daļa „Tūrisma nozare” SIA „AC Konsultācijas” 12 980.00
6.daļa „Skaistumkopšanas nozare” SIA „Ernst & Young Baltic” 23 200.00
8.daļa „Būvniecības nozare (II)”  SIA „AC Konsultācijas”  11 800.00
10.daļa „Pārtikas rūpniecības nozare” Austrumlatgales profesionālā vidusskola 19 650.00
11.daļa „Lauksaimniecības nozare” SIA „Ernst & Young Baltic” 10 800.00
12.daļa „Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare (I)” SIA „AC Konsultācijas” 15 470.00
13.daļa „Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare (II)” SIA „Ernst & Young Baltic” 14 700.00
14.daļa „Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare” SIA „AC Konsultācijas” 16 880.00
15.daļa „Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare” SIA „AC Konsultācijas”   19 980.00
16.daļa „Transporta un loģistikas nozare” SIA „AC konsultācijas” 14 400.00Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atklāta konkursa 2.daļā „Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) (I)”, 3.daļā „Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) (II)”, 9.daļā „Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozare”  17.daļā „Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare (I)” un 18.daļā „Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare (II)” tiks pieņemts vēlāk.


Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/338747