Iepirkums
“Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”
identifikācijas numurs VIAA 2018/64

Paziņojums ievietots: 14.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālrunis: 67785489, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Maira Apsīte, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785466, elektroniskā pasta adrese: maira.apsite@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets:  nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” . 
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: skatīt ziņojuma 12.punktu.

Līgumcena: skatīt ziņojuma 12.punktu.

Ziņojums: ?d=Skills_vertesana_rezultats.pdf