Phare programma ir viens no trim Eiropas Savienības (ES) pirmsiestāšanās finanšu instrumentiem, ar kuru finansiālo atbalstu Centrālās un Austrumeiropas valstis var atbilstoši sagatavoties pilnvērtīgai līdzdalībai ES.

Latvijai šī fonda līdzekļi ir pieejami kopš 1991. gada, kad starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību tika parakstīts pamatlīgums par Phare programmas finansiālā atbalsta saņemšanu ekonomikas un politisko reformu ieviešanai valstī pārējas periodā.

Kopš Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti (2004. gada 1. maijā), tai ir pieejami ES struktūrfondu, kā arī Kohēzijas fonda finansējums, līdz ar to Phare programmas finansiālais atbalsts vairs netiek piešķirts.

PIAA Phare programmas ietvaros ir īstenojusi vairākus projektus: 

Projekts "Profesionālā izglītība 2000"

Projekta uzdevumi:

 • Latvijas izglītības politikas analīze, sadarbībā ar Eiropas ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD)
 • izglītības vadības un pārvaldes pilnveide;
 • profesionālo kvalifikāciju struktūras izveide;
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmu izstrāde;
 • ES ekspertu tehniskā palīdzība projekta ieviešanai projekta vadība.
Izpildītājs: PIAP aģentūra
Darbības laiks:   1997.-2000. gads
Budžets: 1.5 milj. EUR
Vadība:

Programmas direktore - Dita Traidās
Projekta vadītājs - Didzis Poreiters
Projekta vadītāja - Aleksandra Joma
Tehniskais konsultants - Graham Graves, Birks Sinclair & Associates (Apvienotā Karaliste)
Tehniskais konsultants - Robert F.Stapert, Hobeon Groep BV (Nīderlande)


Projekts "Augstākās profesionālās izglītības reformas programma"

Projekta uzdevumi:

 • vidējās profesionālās izglītības programmu izstrādes turpināšana;
 • augstākās profesionālās izglītības stratēģijas izstrāde;
 • profesionālās izglītības valsts standartu sistēmas metodoloģijas izstrāde;
 • profesionālās izglītības centra darbības pilnveidošana;
 • reģionālo izglītības un eksaminācijas centru izveide;
 • tehniskās palīdzības nodrošināšana;
 • projekta vadība.
Izpildītājs: PIAP aģentūra
Darbības laiks:   1997. gada maijs - 1998. gada decembris
Budžets: 1.5 milj ECU
Vadība: Projekta vadītāja - Aleksandra Joma
Tehniskais konsultants - Roberts F. Stapert, Hobeon Groep BV (Nīderlande)


Projekts: "Biznesa izglītības reformas programma"

Projekta uzdevumi:

 • koledžas programmas biznesa izglītības iegūšanai un pieaugušo tālākizglītībai izstrāde;
 • pasniedzēju apmācība koledžas un pieaugušo izglītības studiju programmu izstrādē un ieviešanā;
 • kvalifikācijas celšanas nodrošinājums mācību iestāžu vadītājiem un administratīvajam personālam;
 • mācību iestāžu tehniskā aprīkojuma modernizācija;
 • biznesa izglītības vietas un lomas kopējā izglītības piedāvājumā popularizēšana;
 • projekta vadība;
 • tehniskās palīdzības nodrošināšana.
Izpildītājs: PIAP aģentūra
Darbības laiks:    1996. gada augusts - 1998. gada decembris
Budžets:  1 milj. ECU
Vadība: Projekta vadītāja - Brigita Miķelsone
Tehniskais konsultants - Carsten Schmidt, Niels Brock Business College (Dānija)  


Projekts: "Profesionālās izglītības reformas programma"

Projekta uzdevumi:

 • jaunu izglītības programmu izstrāde;
 • skolotāju apmācība;
 • partnerattiecību organizēšana ar ES mācību iestādēm;
 • mācību aprīkojuma modernizēšana;
 • profesionālās izglītības attīstības stratēģijas un politikas pilnveidošana;
 • projekta vadība;
 • tehniskās palīdzības nodrošināšana.

Izpildītājs:

PIAP aģentūra
Darbības laiks:   1995. gada maijs - 1997. gada decembris

Budžets:

3 milj. ECU
Vadība:

projekta vadītājs - Didzis Poreiters
Projekta konsultants - Ludo Prins, DHV Consultants (Nīderlande)