2018. gada Apvārsnis 2020  informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupa

Organizatori

Norises vieta

Materiāli

04.09.2018.

Seminārs par finansējuma piesaisti humanitārajās un sociālajās zinātnēs programmā Apvārsnis 2020

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi VIAA Latvijas Universitātes bibliotēka, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, 2.stāva zāle

Prezentācijas: ?d=Apvarsnis_seminars_2018_sept.zip
Programma: ?d=14575_Seminars_04_09_18.pdf

31.08.2018.

Seminārs par finansējuma iegūšanu programmā Apvārsnis 2020

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi VIAA Rīgas Stradiņa universitāte, Hipokrāta auditorija, Rīga, Dzirciema 16

Prezentācijas: ?d=28546_Apvarsnis_seminars_par_fin_iegusanu_2018_aug.zip

Programma: ?d=9939_Seminars_31_08_18.pdf

28.06.2018.

Seminārs par finansējuma piesaisti humanitārajās un sociālajās zinātnēs 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi VIAA VIAA, Vaļņu 1, 4.stāva zāle

Prezentācijas: ?d=96236_SocHum.zip

Programma: ?d=31671_Seminars_28_06_18.pdf

06.06.2018.

Tīklošanās pasākums par Apvārsnis 2020, Ziemeļvalstu-Latvijas tīklu un 9. ietvarprogrammu

Baltijas un ārvalstu zinātnieki, institūciju pārstāvji, uzņēmēji un citi interesenti VIAA LU Cietvielu fizikas iznstiūts

Prezentācijas: ?d=47956_kontaktbirza_prezentacijas.zip

Programma: ?d=5293_June_6_2018_Event_LV_fin.pdf
Fotogalerija: šeit

31.05.2018.

Seminārs par finansējuma iegūšanu programmā Apvārsnis 2020

Nevalstiskās organizācijas, pētniecības institūcijas un uzņēmumi VIAA  LU Prezentācijas: ?d=38076_Prezentacijas.zip
Programmas: ?d=Seminars_LU_31_05_2018_2_.pdf
17.05.2018

Seminārs par programmas Apvārsnis 2020 aktualitātēm

Zinātnisko institūciju, uzņēmumu un valsts pārvaldes projektu pieteicēji VIAA Rīga  Prezentācija: ?d=VIAA_seminars_17.05.2018._Apvarsnis_2020_l_I.Sirante.pdf
11.04.2018.

Reģionāls informatīvais seminārs par iespējām iegūt finansējumu programmā Apvārsnis 2020

Reģionālie pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, kā arī citi interesenti VIAA sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu Valmiera

Prezentācijas: ?d=Seminara_11.04.2018.prezent_cijas_Vidzemes_augstskola.zip

Programma: ?d=1536_Seminars_Valmiera_11.04.2018_Apvarsnis.pdf

27.02.2018.

Informatīvais seminārs par ietvara programmas Apvārsnis 2020 sniegtajām iespējām un projektu iesniegšanu programmas tematikā “Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība”

Nevalstisko organizāciju, pētniecības institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti VIAA sadarbībā ar Rīgas Domes NVO namu Rīga

Prezentācijas: ?d=Seminars_NVO.zip

Programma: ?d=10745_Seminars_SC_Pamati_2018_27febr_VIAA_NVOnams.pdf

15.02.2018. 

Reģionāls informatīvais seminārs par iespējām iegūt finansējumu programmā Apvārsnis 2020

Reģionālie pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem, kā arī citi interesenti  VIAA Ventspils Prezentācijas: ?d=Seminars_15.02.2018._Ventspils_Augstskola.zip
Programma: ?d=41439_503_Seminars_Ventspils_15.02.2018.pdf