Atvērti projektu konkursi Apvārsnis 2020 apakšprogrammā “Eiropa mainīgā pasaulē”

17.12.2019

No 2019. gada 5. novembra ir atvērti programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas "Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība" (SC6) 23 projektu konkursi ar iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 12. martam.

Lasīt vairāk »

Atvērti projektu konkursi Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC1

11.12.2019

No 2019. gada 4. jūlija atvērts programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas “Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība (SC1) 21 projektu konkurss ar iesniegšanas termiņu 2020. gada 7. aprīlis, kā arī papildu 7 projektu konkursi, kuri ir atvērti no 2019. gada 19. novembra, ar iesniegšanas termiņu 2020. gada 22. aprīlis.

Lasīt vairāk »

Atvērti projektu konkursi Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC2

11.12.2019

No 2019. gada 15. oktobra atvērti programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas “Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūrniecība un kuģniecība, iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika” (SC2) 43 projektu konkursi ar iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 22. janvārim.

Lasīt vairāk »

Izsludināta pieteikšanās Apvārsnis 2020 SwafS programmā

06.12.2019

No 2019. gada 10. decembra līdz 2020. gada 15. aprīlim aicinām pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" (Science with and for Society, SwafS).

Lasīt vairāk »

Izsludināta pieteikšanās Marijas Sklodovskas-Kirī programmā RISE

05.12.2019

No 2019. gada 5. decembra līdz 2020. gada 28. aprīlim ir iespēja iesniegt pieteikumus Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) personāla apmaiņas programmā RISE (The Research and Innovation Staff Exchange). Programma veicina starptautisko un starpnozaru sadarbību, realizējot  pētniecības un inovāciju personāla apmaiņu, tādējādi nodrošinot zināšanu nodošanu no idejām un pētniecības uz tirgu un otrādi.

Lasīt vairāk »

Jaunie zinātnieki var iesniegt pieteikumus ERC Starting Grant

30.09.2019

Līdz 2019. gada 16. oktobrim ir iespēja iesniegt pieteikumus prestižā Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) granta saņemšanai - Starting Grant, kas paredzēts topošiem pētniecības līderiem. Tā atbalsta izcilus grupu vadītājus, kuri atrodas karjeras attīstības posmā 2-7 gadus kopš doktora grāda iegūšanas. Programma piešķir līdz 1,5 miljoniem eiro projektiem, kuru īstenošana aizņems līdz 5 gadiem.

Lasīt vairāk »

Atvērts uzsaukums inovatīvo apmācību tīklu projektiem

26.09.2019

2019. gada septembrī ir atvērts uzsaukums Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā, kurā var iegūt finansējumu 2020. gadam. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem - doktorantūras studentiem iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā.

Lasīt vairāk »