Eiropas Inovāciju Padome

Eiropas Inovāciju padomes (EIP) pilots atbalsta pētniekus un novatorus, kas izstrādā paaugstināta riska inovācijas ar potenciālu radīt jaunus tirgus un veicināt darba vietu skaitu pieaugumu, izaugsmi un labklājību Eiropā. Pilota ietvaros pielieto divas jaunas izmēģinājuma shēmas:

 1. the EIC Pathfinder pilot (tikai dotācija), kas sastāv no FET-Open un FET-Proactive.
 2. EIP paātrinātāja pilots (tikai dotācija un jaukts finansējums), pamatojoties uz MVU instrumentu

Uzlabots EIP pilots ietver arī citus aicinājumus un darbības, piemēram, paātrinātu inovāciju (FTI) un Apvārsnis balvas.

Darba programma satur trīs galvenos jauninājumus:

 1. Reformēti un vienkāršoti finansēšanas instrumenti;
 2. Elastīgāka un proaktīvāka pieeja pārvaldībai (nepieciešama augsta riska projektiem un strauji augošām tehnoloģijām un tirgiem);
 3. Pārskatīta pārvaldība konsultatīvas padomes veidā, kurā ir augsta līmeņa eksperti no visas Eiropas inovāciju kopienas.

EIC pilotā atbalsta:

 • idejas no jebkuras tehnoloģijas vai biznesa nozares, ieskaitot jaunas tehnoloģiju un biznesa modeļu kombinācijas
 • visi produkta gatavības posmi no idejas līdz biznesa paplašināšanai
 • novatori no visām ES dalībvalstīm, no asociētām valstīm, un novatori no visām pasaules valstīm, kuri savu darbību veic Eiropā

Noderīga informācija:

 • Kopējais programmas budžets 2020. gadam - 1,401 miljoni eiro. Dalības noteikumi atšķirīgi dažādās Apvārsnis 2020 programmas aktivitātēs.
 • Darba programma Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot 2018.-2020. gadam (EN) 
 • EIP pilots projektu konkursi

Noderīgas saites: