Eiropa mainīgajā pasaulē – integrējoša, inovatīva un domājoša sabiedrība 

Darba programma 2018-2020

Sabiedrības izaicinājuma “ Eiropa mainīgajā pasaulē – iekļaujoša, inovatīva un domājoša sabiedrība” (SC6) mērķis ir rosināt un atbalstīt lielāku sapratni par Eiropā notiekošajiem procesiem, piedāvāt risinājumus un atbalstīt iekļaujošu, inovatīvu un domājošu Eiropas sabiedrību, nepieredzētu pārmaiņu un globālās savstarpējās atkarības pieauguma kontekstā.
27. oktobrī 2017. gadā Eiropas Komisija publicēja Darba programmu 2018-2020, kurā bija apkopoti jaunie projektu uzsaukumi Sabiedrības izaicinājumam “ Eiropa mainīgajā pasaulē – iekļaujoša, inovatīva un domājoša sabiedrība”.


Kopējais budžets 2018. gada uzsaukumiem ir 171,95 miljoni EUR.


Projektu konkursiem 2019. gadā būs pieejami 183.41 miljoni EUR.


2020. gada uzsaukumi Darba programmā paredz budžeta sadali uzsaukumiem bez konkrētām tēmām.


Projektu konkursu piedāvājumi

Darba programma sastāv no šādiem projektu konkursiem:

 

      • Migrācija
      • Sociālekonomiskā un kultūras transformācija ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā
      • Nākotnes pārvaldība

Konkursi Darba programmas 2018.-2020. gada ietvaros tika atvērti 7. novembrī 2017. gadā.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: