Eiropa mainīgajā pasaulē – integrējoša, inovatīva un domājoša sabiedrība 

2011. gadā Eiropā aptuveni 80 miljonus cilvēku apdraudēja nabadzības risks. Ievērojamam skaitam jauniešu, no kuriem atkarīga mūsu nākotne, nav izglītības, darba vai apmācību iespēju. Šie ir tikai divi problēmu, kas apdraud Eiropas nākotni un indivīdus sabiedrības lielajos sektoros, piemēri. Šajā situācijā var līdzēt pētniecība un inovācijas, tāpēc programmā Apvārsnis 2020 ir paredzēts finansējums jaunu stratēģiju un pārvaldības struktūru pētniecībai, lai pārvarētu dominējošo ekonomisko nestabilitāti un nodrošinātu Eiropas noturību pret ekonomisko lejupslīdi, demogrāfiskajām izmaiņām un migrācijas tendencēm nākotnē.

 

Programmas ietvaros atbalsts paredzēts arī jauniem inovācijas veidiem, piemēram, atvērtām inovācijām, biznesa modeļa inovācijām, publiskā sektora un sociālajām inovācijām ar mērķi apmierināt sabiedrības vajadzības. Atbalstot pētniecību un inovācijas Eiropas mantojumā, identitātē, vēsturē, kultūrā un Eiropas lomā pasaulē, ES veido arī domājošas sabiedrības, kurās tiek apzinātas kopīgās vērtības un to devums mūsu kopējā nākotnē. Programmas mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas intelektuālo pamatu, tās vēsturi un daudzām Eiropas un ārpus Eiropas ietekmēm.

 

Eiropā vēsturiski dzīvo dažādas tautas, iekoptas daudzveidīgas tradīcijas un nostiprināta nacionālā identitāte. Migrācija un mobilitāte, plašsaziņas līdzekļi, rūpniecība un transports veicina viedokļu, kā arī dzīvesveidu daudzveidību. Šo daudzveidību ir svarīgi pētīt un izzināt.

 

Kolekcijās, kas atrodas Eiropas valstu bibliotēkās, arhīvos, muzejos, galerijās un citās valsts institūcijās, ir daudz bagātas, neizmantotas dokumentācijas un priekšmeti, kurus iespējams padziļināti pētīt. Šie arhīvu resursi atspoguļo ne tikai vēsturi atsevišķās dalībvalstīs, bet arī ES kolektīvo mantojumu, kas ir parādījies laika gaitā.


Programmas aktivitātes ir fokusētas uz:

  • pētījumiem par Eiropas mantojumu, atmiņu, identitāti, kultūras mijiedarbību, tostarp tās atspoguļojumu kultūras un zinātnes kolekcijās, arhīvos un muzejos, lai ar bagātīgā pagātnes mantojuma interpretāciju labāk būt informētiem šodien;
  • vēstures, literatūras, mākslas, filozofiju un reliģiju pētījumiem Eiropas valstīs un reģionos, lai noteiktu, cik sabiedrība ir informēta par mūsdienu Eiropas daudzveidību;
  • pētījumiem par Eiropas lomu pasaulē, par savstarpējo ietekmi un saiknēm starp pasaules reģioniem.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: