Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 

Sabiedrības novecošanās, ar to saistītā veselības aprūpes izmaksu eksplozija ir lielākais izaicinājums Eiropas sabiedrībai. Ikviens vēlas nodzīvot garu, laimīgu un veselīgu mūžu, un zinātnieki darbs ir vērsts, lai šo vēlmi padarītu iespējamu.  

 

Zinātnieku pētījumi meklē risinājumus dažām no šobrīd aktuālākajām veselības problēmām, arī tādiem draudiem kā Alcheimera slimība, diabēta un pret antibiotikām noturīgu vīrusu pieaugošā ietekme. Investējot veselības nozares pētniecībā un inovācijās, tiks nodrošināta spēja saglabāt aktīvu dzīvesveidu, izstrādāt jaunus, drošākus un iedarbīgākus terapijas veidus, kā arī saglabāt veselības un aprūpes sistēmu dzīvotspēju. Investīcijas un atbalsts inovācijām nodrošinās ārstiem jaunus instrumentus, kas nepieciešami personalizētā medicīnā, un paātrinās hronisku un infekcijas slimību profilakses un terapijas procesus.

 

Personalizētās medicīnas un veselības aprūpes jomās galvenie darbības virzieni ir:

  1. Izpratne par veselību, novecošanos un slimībām;
  2. Efektīva veselības veicināšana, slimību prevencija, gatavība epidēmijām un to skrīnings;
  3. Uzlabota diagnostika;
  4. Inovatīvās terapijas metodes un tehnoloģijas;
  5. Atbalsts aktīvam un veselīgam novecošanās procesam;
  6. Integrēta, ilgtspējīga, uz pacientu vērsta veselības aprūpe;
  7. Veselības informācijas uzlabojumi, datu lietojumi, pierādījumu bāze veselības aprūpes politikai un reglamentācija (e-veselība).
5., 6.un 7. darbības virziens ir saistīts ar starpdisciplināriem pētījumiem, kas prasa medicīnas zināšanu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrāciju.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: