Piešķirts finansiālais atbalsts 2017. gadā

Saskaņā ar programmas mērķi 2017. gadā finansiālais atbalsts piešķirts Latvijas zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas) īsteno vai ir izstrādājušas virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.

Nr.p.k.

Finansiālā atbalsta saņēmēja nosaukums

Kopējais finansiālais
atbalsts (EUR)

Atbalstīto projektu
skaits

1

Latvijas Universitāte

20155

11

2

SIA „Tilde"

20000

12

3

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

15500

9

4

SIA „Ekodoma”

10500

7

5

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

6500

3

6

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

6000

4

7

Nodibinājums „Baltic Studies Centre"

4500

3

8

Rīgas Tehniskā universitāte

4000

2

9

Daugavpils Universitāte

2500

1

10

SIA „Ceļu Eksperts"

1500

1

11

SIA „HEE Photonics Labs”

1500

1

12

Fizikālās enerģētikas institūts

1500

1

13

Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS"

1500

1

KOPĀ

95655

56

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2017. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2017. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.