Piešķirts finansiālais atbalsts 2018. gadā

Saskaņā ar programmas mērķi 2018. gadā finansiālais atbalsts tika piešķirts Latvijas zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas) īsteno vai ir izstrādājušas virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.

Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1.

Latvijas Universitāte

18

34155,5

2.

Elektronikas un datorzinātņu institūts

11

23500

3.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

7000

4.

Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

3

5500

5.

Rīgas Tehniskā universitāte

3

5500

6.

Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"

2

4000

7.

Latvijas Kultūras akadēmija, Zinātniskās pētniecības centrs

2

3000

8.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2

3000

9.

SIA "GroGlass"

1

2500

10.

Daugavpils Universitāte

1

1500

11.

Latvijas Jūras akadēmija

1

1500

12.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

1

1500

13.

SIA "Ritols"

1

1500

14.

SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

1

1500

KOPĀ

51

95655,5

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2018. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2018. gadam (?d=BalticBonus_2018_nolikums_.pdf). Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā (?d=BalticBonus_nolikuma_p1_2018.pdf).