Piezīmes
 

Nolikums 

 

      • Nolikuma pielikums Nr.1. 
      • Nolikuma pielikums Nr.2. 

?d=53265_BB_2019_nolikums.docx 

?d=94946_BB_nolikuma_p1.docx

?d=23890_BB_nolikuma_p2.docx

 
 

Finansējuma apmērs par partnerību ar Baltijas valstīm vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstīm

?d=92880_BB_nolikuma_p1_2018_final.docx

 
 

Iesniegums Baltic Bonus programmai

?d=98713_BB_nolikuma_p2_2018_final_.doc

 
  Iesniegumam pievienojamie dokumenti (ja attiecināmi)    
  Komersanta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu ?d=de_minimis_veidlapa_lidz_30.06.2019..docx  
 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajam (sīkajam) un vidējam uzņēmumam

      • deklarācijas pielikums (aizpilda gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

?d=Deklaracija_MVU.docx

 

 

?d=MVU_Deklaracijas_pielikums.docx