Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv