AMR Cofund

ERA-NET Cofund JPI-EC-AMR (ERA-NET for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020 – ERA-NET sinerģijas izveidei starp Kopējo programmēšanas iniciatīvu pretmikrobu līdzekļu rezistences jomā un "Apvārsnis 2020") ir 20 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. novembrī un turpināsies līdz 2020. gada 31. oktobrim. Koordinators – Zviedrijas Zinātnes padome (SRC). Projektu konkursos piedalās arī Kanāda.

2016. gada 18. janvārī ir izsludināts projektu konkurss par tēmu “Pretmikrobu rezistences pārneses un izlases procesu pārtraukšana ģenētiskā, bakteriālā, dzīvnieku, cilvēku, sabiedrības un vides līmenī, ar mērķi plānot un izvērtēt profilakses un intervences pasākumus, lai kontrolētu rezistences veidošanos” (To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistan). Konkursa uzsvars ir bakteriālā rezistence pret antibiotikām. Konkurss tiek līdzfinansēts no Ietvarprogrammas "Apvārsnis 2020".

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 2947234