CHIST-ERA

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies -II) ir 7. Ietvara programmas ERA-NET shēmas projekts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Projekta īstenošana ir uzsākta 2011. gada 1. decembrī un plānota līdz 2016. gada 30. novembrim. 

CHIST-ERA projektā sadarbojas 11 zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot deviņas ES dalībvalstis, kā arī Šveici un Turciju.

CHIST-ERA projekta koordinators ir Francijas Nacionālā zinātnes aģentūra (ANR). 
Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kontaktinformācija:
Maija Bundule 
Latvijas pārstāvis CHIST-ERA projekta vadības grupā
Starptautisko pētījumu programmu nodaļas vadītāja
Valsts izglītības attīstības aģentūra 
Tālrunis: 67885423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv