Cofund JPCOFUND2


ERA-NET Cofund JPCOFUND2 vērsts uz Kopējās programmēšanas iniciatīvas neirodeģeneratīvo slimību jomā pētniecības stratēģijas īstenošanu, pielietojot ERA-NET Cofund instrumentu.


JPCOFUND2 koordinators ir Francijas veselības pētījumu institūts INSERM.


Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.


JPCOFUND2 piedalās 24 valstis, tai skaitā Apvienotā Karaliste un Austrālija.


Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349