E-RARE-3

ERA-NET E-RARE-3 (Rare disease research implementing IRDiRC objectives- reto slimību pētniecība, kas vērsta uz Starptautiskā reto slimību pētniecības konsorcija mērķu sasniegšanu) ir 25 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Kanādas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2014. gada 1. decembrī un turpināsies līdz 2019. gada 30. novembrim. Koordinators – Francijas Nacionālā Pētniecības aģentūra (ANR).

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
e-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349