Par ERA CoBioTech

ERA CoBioTech ir jauns programmas Apvārsnis 2020 ERA-Net Cofund projekts pētniecības veicināšanai biotehnoloģiju jomā.

Šis projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējiem ERA-NET projektiem: ERA-IB2 (ERA-NetforIndustrialBiotechnology), ERASysAPP (ERA-Net forAppliedSystemsBiology) un ERASynBio (ERA-Net forSyntheticBiology).

ERA CoBioTechgalvenie mērķi ir:

  • sekmēt sinerģiju starp Eiropā pastāvošajiem finansējuma instrumentiem pētniecībai biotehnoloģijas jomā
  • veicināt pārrobežu zināšanu apmaiņu
  • uzsvērt bioekonomikas priekšrocības sabiedrībai
  • uzturēt un nostiprināt Eiropas pozīcijas biotehnoloģiju jomā

Pirmais ERA CoBioTech projektu konkurss starptautiskiem pētniecības projektiem biotehnoloģiju jomā ir izsludināts 2016. gada 1. decembrī. Plānotais projektu konkursa budžets ir aptuveni 36.3 miljoni eiro, un tajā piedalās 21 finansējošā organizācija no 18 valstīm. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 2. marts  (13:00 CET).

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Vairāk par projektu: https://www.cobiotech.eu/

Kontaktinformācija:

Linda Vecbiškena
Tālrunis 67785402
E-pasts: linda.vecbiskena@viaa.gov.lv