ERA-CVD Cofund

ERA-NET ERA-CVD Cofund (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations– ERA-NET sirds un asinsvadu slimību jomā, lai ieviestu kopīgus starptautiskus projektus un veidotu starptautisku sadarbību) ir 23 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. oktobrī un turpināsies līdz 2020. gada 30. septembrim. Koordinators – Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

2016. gada 11. janvārī tika izsludināts projektu konkurss par tēmu "Sirds mazspēja" (Heart Failure). Konkursa fokuss ir biomedicīniski pētījumi par sirds mazspējas cēloņiem, izpausmēm un dinamiku. Konkurss tiek līdzfinansēts no Ietvarprogrammas "Apvārsnis 2020".

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349