ERA-CVD

ERA-NET ERA-CVD Cofund (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations– ERA-NET sirds un asinsvadu slimību jomā, lai ieviestu kopīgus starptautiskus projektus un veidotu starptautisku sadarbību) ir 23 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. oktobrī un turpināsies līdz 2020. gada 30. septembrim. Koordinators – Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349