INNO INDIGO

INNO INDIGO (Innovation driven Initiative for the Development and Integration of Indian and European Research) ir 7. Ietvara programmas ERA-NET aktivitātes projekts, kura mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu zinātnieku un Indijas zinātnieku sadarbību. Projekta īstenošana ir uzsākta 2013. gada 1. novembrī un plānota līdz 2018. gada 31. oktobrim. INNO INDIGO projektā sadarbojas piecpadsmit zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot deviņas ES dalībvalstis, kā arī Turciju un Indiju.

Projekta uzdevums ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju sadarbības platformu, kas sekmētu projektā iesaistītajās valstīs pētniecības un inovācijas attīstību, novērstu fragmentāciju nacionālo programmu īstenošanas līmenī un veicinātu sadarbību.

INNO INDIGO projekta koordinators ir Vācijas Kosmosa aviācijas centrs (DLR).

Latviju projektā kopš 2015. gada septembra pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

INNO INDIGO projekta ietvaros 2016. gadā tiek īstenoti divi projektu konkursi: viens – inovācijas jomā un otrs pētniecības projektu konkurss. Projektu konkursi tika izsludināti 2016. gada 15. martā. Latvija ar savu finansējumu piedalās pētniecības projektu konkursā.

Kontaktinformācija:
Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv