JPCOFUND2 projektu konkurss

neirodeģeneratīvo slimību jomā

Izsludināts jauns projektu konkurss par tēmu “Jaunas attēldiagnostikas un smadzeņu stimulācijas metodes un tehnoloģijas neirodeģeneratīvajām slimībām”. Var tikt atbalstīti pētījumi par šādām slimībām:

  • Alcheimera slimība un citas demences formas
  • Parkinsona slimība un ar PS saistītas saslimšanas
  • Prionu izraisītas slimības
  • Motoriskā neirona slimības
  • Hantingtona slimība
  • Spino-cerebellāra ataksija
  • Spinālā muskuļu atrofija

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Čehijas Republikas, Dānijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices un Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās.

Laika grafiks:

2020. gada 3. marts plkst. 15:00 CEL

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2020. gada maija vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2020. gada 30. jūnijs plkst. 15:00 CEST

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2020. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2020. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2020. gada pēdējais ceturksnis/ 2021.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.

Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Polijas, Čehijas Republikas, Ungārijas, Turcijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.

Papildus informācija:

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
Tālrunis: +371 29472349
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv