PerMed (personalizētās medicīnas pētījumu jomā)

2018. g. konkurss (JTC 2018) par tēmu “Pētniecības projekti personalizētajā medicīnā –preklīniskās un klīniskās pētniecības viedā kombinēšana ar datu un IKT risinājumiem”

Konkursā būs divas galvenās jomas, katrā no tām – divi tematiskie moduļi:

Pētniecības joma 1:

Validācija, preklīniskā pētniecība un klīniski-biomedicīniskā pētniecība – “Fundamentālās pētniecības pārnese uz klīnisko pētniecību un tālāk uz pielietošanu

Pētniecības joma 2:

Datu analīze, pārvaldība, aizsardzība, iekļaujot ētiskos, likumiskos un sociālos aspektus – “Lielo datu un IKT risinājumu integrācija”

Modulis 1A: Preklīniskā pētniecība

Modulis 2A: Dati un IKT – atļaujošās tehnoloģijas

Modulis 1B: Klīniskā pētniecība

Modulis 2B: Dati un IKT – virzība uz pielietojumiem veselības aprūpē

Netiek atbalstīti klīniskie izmēģinājumi.

Konkurss divās kārtās

Laika grafiks
(tiks precizēts)
2018. gada februāris Izsludināšana
2018. gada aprīļa sākums Pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada maija baigas/jūnija sākums Pirmās kārtas projektu izvērtēšana un rezultātu paziņošana, veiksmīgo konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu
2018. gada jūlija pirmā puse Otrās kārtas (pilno) pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018.gada septembra pirmā puse Oponēšanas iespēja recenzentiem (rebuttal)
2018. gada oktobris Galīgo rezultātu paziņošana


Papildu informācija

  • Pašlaik vēl nav pieejama speciāla ERA-NET PerMed mājaslapa, bet informāciju var meklēt ICPerMed mājaslapā.
  • Projekta nosaukums angļu valodā: RESEARCH PROJECTS ON PERSONALISED MEDICINE – SMART COMBINATION OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH WITH DATA AND ICT SOLUTIONS


Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 2947234