QuantERA

ERA-NET projekts QuantERA (QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) ir Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansēts projekts starpvalstu pētniecības programmu koordinācijas stiprināšanai pētniecībai kvantu tehnoloģiju jomās.

QuantERA galvenie mērķi:

  • sekmēt sinerģiju starp Eiropas valstu finanšu instrumentiem pētniecības atbalstam kvantu tehnoloģiju jomā;
  • atbalstīt ilglaicīgu pētniecību kvantu informācijas un komunikācijas zinātnēs un tehnoloģijās;
  • veicināt pārrobežu zinātnisko sadarbību;
  • uzturēt un nostiprināt Eiropas pozīcijas kvantu tehnoloģiju jomā.

ERA-NET QuantERA projektā sadarbojas Eiropas Savienības, Izraēlas, Norvēģijas, Šveices un Turcijas zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas. QuantERA koordinators ir Polijas Nacionālais zinātnes centrs.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Pirmais QuantERA projektu konkurss starptautiskiem pētniecības projektiem ir izsludināts 2017. gada 15. janvārī. Plānotais projektu konkursa budžets ir 34 miljoni eiro. Tuvāku informāciju skat. sadaļā “Izsludinātie konkursi”.

Vairāk par projektu QuantERA: http://www.quantera.eu.


Kontaktinformācija:
Juris Balodis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: juris.balodis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: +371 29451344