ERAF projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai" progress

  Aktuāla informācija   Piezīmes
1. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2018. gada aprīlim ?d=projekta_progress_atbalsts_projektiem.pdf  
2.  Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2018. gada jūnijam ?d=publicitate_10.07.pdf  
3. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2018. gada septembrim ?d=publicitate_lidz_sept2018.pdf  
4. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2018. gada decembrim ?d=Projekta_publicit_te_dec_2018.pdf  
5. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2019. gada martam ?d=Projekta_progress_2019_janvaris_lidzmarts.pdf  
6. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 2019. gada jūnijam ?d=Apvarsnis_2020_projekta_progress_2019_aprilis_junijs.pdf  

 

Programmas Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta sagatavotās zinātnes ziņu lapas

Periods Ziņu lapa
Aprīlis 2018 skatīt 
Maijs 2018  skatīt
Jūnijs 2018 skatīt
Septembris 2018 skatīt
Decembris 2018 skatīt
Marts 2019 skatīt
Jūnijs 2019 skatīt