Atbalstītie programmas EUROSTARS-2 projekti un Latvijas dalībnieki

Aktīvie projekti

 Nr.p.k.

Projekta nosaukums, numurs un akronīms

Latvijas dalībnieka nosaukums

Projektā iesaistītās valstis

Projekta īstenošanas laiks

 1.

A direct drive SWT with aerodynamic pitch control of wind rotor blades and yaw oscillation damper

 

E! 9349 OptiSWT

SIA DME

Latvija (3), Lietuva (2)

01.04.2016.-31.03.2019.

Rīgas Tehniskā universitāte

Fizikālās enerģētikas institūts

2. 

Towards Autonomous Large Area Mass Production Sputtering Plants

 

E! 10310 OUTERMOST

SIA GroGlass

Latvija, Lietuva, Portugāle, Korejas republika

01.07.2016.-30.06.2019.

 3.

Composite Suction Caisson 

 

E! 10568 CoSuCais

SIA Norplast

Latvija, Norvēģija (2)

01.08.2016.-31.07.2019.

 4.

Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes

 

E! 10635 SUBERB

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvija, Nīderlande, Zviedrija (2)

01.09.2016.-31.08.2019.

 5.

A disruptive new EDXRF detector system

 

E! 11309 HPXD-EDXRF

SIA Baltic Scientific Instruments

Latvija, Norvēģija

01.10.2017.-31.03.2020.

Noslēgtie projekti

 6.

Ultra small mobile multi-modal biometric data capture device with software application

E! 10075 MOBITOUCH ID

SIA Programmatūras testēšanas laboratorija

Latvija, Lielbritānija

01.04.2016.-28.09.2018.