Izsludināti 2015. gada programmas Eurostars-2 projektu konkursi

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniski EUREKA Sekretariāta mājaslapā vienā vai divos konkursos gadā.

  • Piektā projektu konkursa termiņš ir 2016. gada 18. februāris;
  • Sestā projektu konkursa termiņš ir 2016. gada 15. septembris.

Projektu iesniegšana

EUROSTARS-2 projekta tēma var būt no jebkuras nozares, kas ir vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu.

Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama EUREKA Sekretariāta mājaslapā pēc tam, kad ir veikta reģistrācija, kā arī saņemts lietotājvārds un parole.

EUREKA Sekretariāta mājaslapā var lejuplādēt projektu sagatavošanas u.c. vadlīnijas:

  • vadlīnijas projekta pieteikuma sagatavošanai (Guidelines for Completing an Application);
  • vadlīnijas EUROSTARS-2 projekta formālajai atbilstībai (Eurostars Eligibility Guidelines);
  • projektu novērtēšanas vadlīnijas (Guidelines for evaluating the applications);
  • tiešsaistes iesniegšanas sistēmas izmantošana (Using the online application system).

Projektu ekspertīze

EUREKA Sekretariātā Briselē veic centralizētu EUROSTARS-2 projektu pieteikumu ekspertīzi:

  • projekta pieteikumu formālās atbilstības pārbaudi;
  • zinātniski-ekonomisko ekspertīzi divos posmos.

Uz zinātniski-ekonomisko ekspertīzi tiek virzīti tikai tie projekti, kas formālās atbilstības pārbaudē ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu.

Zinātniski-ekonomiskā ekspertīze:

1. posms: atbilstība EUROSTARS-2 kritērijiem: trīs attiecīgās nozares eksperti saskaņā ar EUROSTARS-2 kritērijiem novērtē projektā izstrādājamā jaunā produkta, procesa vai pakalpojuma zinātniski-ekonomiskos un tehnoloģiskos aspektus, kā arī atbilstību tirgus vajadzībām.

2. posms: sekmīgo projektu saraksta sastādīšana: Neatkarīgo ekspertu grupa, kas sastāv no sešiem līdz desmit ekspertiem, izveido sekmīgo projektu sarakstu, kurā projekti tiek sarindoti atbilstoši pirmajā ekspertīzes posmā iegūto punktu skaitam tā dilšanas secībā (A Ranking List).

Sekmīgo projektu sarakstu apstiprina EUROSTARS-2 Augsta līmeņa grupa, kurā Latviju pārstāv IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības jautājumos Inga Jēkabsone.