Izsludināts programmas Eurostars-2 projektu konkurss

EUREKA Sekretariāts ir izsludinājis programmas Eurostars-2 projektu konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā. 

Plānots, ka konkursa ietvaros tiks atbalstīti 2 līdz 3 Eurostars-2 programmas projekti.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši.
Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 70 000 eiro gadā.

Projekta Latvijas dalībnieki:

  • viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti
  • un/vai viena vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.

Projekta iesniegšanas nosacījumi:

  • Projekta tēmu nosaka paši atbalsta pretendenti (t.s. bottom-up pieeja).
  • Pretendents projekta pieteikumu aizpilda un iesniedz tiešsaistes režīmā EUREKA Sekretariāta mājaslapā

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. septembris (plkst. 20.00 (CET)).


2016. gada 12. maijā plkst. 14.00 VIAA telpās Rīgā, Vaļņu ielā 1 notiks informācijas diena par programmas Eurostars-2 projektu konkursu.

Papildu informācija:
Ilze Beverte
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Latvijas Eurostars-2 Nacionālo projektu koordinatore
Tālr. mob.: 29 46 42 50
Tālr.: 67 785 406
E-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv