Eurostars-2 projektu konkursi 2017. gadā

Programma Eurostars-2 atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā.

Tuvākie programmas Eurostars-2 projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • 2017. gada 2. marts (plkst. 20.00 (CET));
  • 2017. gada 14. septembris (plkst. 20.00 (CET)).

Projektu konkursus izsludina EUREKA Sekretariāts mājaslapā apmēram 3 mēnešus pirms attiecīgā konkursa termiņa (Cut-off date). Projektu failu augšupielādēšana minētajā mājaslapā kļūst pieejama tikai pēc konkursa izsludināšanas.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši. 

Projekta Latvijas dalībnieki:

  • viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti;
  • viena vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.


Projekta iesniegšanas nosacījumi:

  • Projekta tēmu nosaka paši atbalsta pretendenti (t.s. bottom-up pieeja)
  • Pretendents projekta pieteikumu aizpilda un iesniedz tiešsaistes režīmā EUREKA Sekretariāta mājaslapā.

Vebinārs par Eurostars-2 2017.gada 1. konkursu

EUREKA Sekretariāts 2017.gada 1. februārī organizē informatīvo vebināru par programmas Eurostars-2 2017. gada pirmo projektu konkursu. Vairāk informācijas un reģistrēšanās šeit: www.eurostars-eureka.eu.

Atvērta projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 8. konkursam

No 2017. gada 9. maija ir atvērta projektu iesniegšana (tiešsaistes režīmā) programmas Eurostars-2 8. konkursam.

Plašāka informācija un pieteikšanās tiešsaistē mājaslapā www.eurostars-eureka.eu.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 14. septembris.

Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai pēc reģistrēšanās.