Publicēts Eurydice īss apskats ar galvenajiem datiem par valodu mācīšanu Eiropas skolās

27.10.2017

Publicēts īss apskats angļu valodā par iepriekš izdotu Eurydice ziņojumu “Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās – 2017”, kurā apkopota visaptveroša informācija par valodu mācīšanu Eiropas skolās 2017. gadā.

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties vebinārā par augstākās izglītības modernizāciju Eiropā

27.10.2017

Publicēts īss apskats jūnijā publiskotajam Eurydice ziņojumam “Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: akadēmiskais personāls – 2017”, kā arī 24. novembrī interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes vebinārā, kurā iepazīstinās ar īsā apskata detalizētāku informāciju.

Lasīt vairāk »

Publicēts tulkots Eurydice ziņojums “Maksa par augstāko izglītību un finansiālais atbalsts”

26.10.2017

Publicēts 2016. gadā izdotā Eurydice ziņojuma "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17" tulkojums latviešu valodā. Ziņojumā ietverta informācija par mācību maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām pirmā un otrā līmeņa pilna laika studentiem valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs. 

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice "Mobilitātes progresa ziņojums – pārskats par augstāko izglītību"

26.10.2017

Izdots Eurydice "Mobilitātes progresa ziņojums - pārskats par augstāko izglītību", kurā aprakstīti izvirzītajās pārraudzības jomās novērstie šķēršļi, kas kavē izglītības ieguvēju mobilitāti un sasniegtie rezultāti, kas veicina šī procesa attīstību.

Lasīt vairāk »

Atpakaļ uz skolu: Eurydice publicē jaunā mācību un akadēmiskā gada kalendārus

11.09.2017

Vasara ir beigusies, skolēni un studenti ir atgriezušies skolā. 1.septembrī skolas solā atgriezās lielākā daļa Eurydice tīkla Eiropas skolu skolēnu, bet dažās valstīs skolēni un skolotāji ir atgriezušies ierastajā mācību ritmā jau pirms vairākām nedēļām. 

Lasīt vairāk »

Publicēts augstākās izglītības modernizācijai veltīts Eurydice ziņojums par akadēmisko personālu

14.07.2017

Pēdējos gados augstākās izglītības sektors visā Eiropā piedzīvo dziļas pārmaiņas. Tās saistītas ar studentu skaita izmaiņām un strukturālām pārmaiņām, tādām kā jauni augstākās izglītības finansēšanas veidi un jaunas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Pārmaiņas skar arī akadēmisko personālu – tā pienākums ir ne tikai mācīt studentus, bet arī veikt pētniecību un rast atbildes uz sabiedrības pieaugošajām vajadzībām. Pieaug konkurence starp akadēmisko amatu pretendentiem, bet sociālās garantijas nebūt nepalielinās.

Lasīt vairāk »

Ikgadējie Eurydice dati par mācību stundu slodzi Eiropā

20.06.2017

Eiropas Savienības Padome ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam samazināt zemus mācību sasniegumus matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā piecpadsmit gadus veco skolēnu vidū zem 15%. Efektīva mācīšanās ir atkarīga no daudziem nosacījumiem, bet viens no galvenajiem mācību procesa elementiem ir skolēnu mācību stundu slodze.

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice ziņojums par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās

22.05.2017

Eurydice tīkls publicējis ziņojumu „Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās”, kurā pieejams detalizēts izklāsts par svešvalodām, kādas mācās skolēni visā Eiropā un kādā vecumā viņi sāk apgūt pirmo un otro svešvalodu, kādā līmenī skolēniem jāzina svešvalodas obligātās izglītības noslēgumā. Tāpat ziņojumā atspoguļots, ar kādām metodēm tiek vērtētas nesen ieradušos migrantu valodu zināšanas un kāds valodu atbalsts viņiem ir pieejams. 

Lasīt vairāk »