Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Mobility Scoreboard: 

Higher Education 

Background Report 2018/19

Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19

Ziņojuma mērķis ir nodrošināt Eiropas valstu progresu mācību mobilitātes veicināšanā un šķēršļu novēršanā. Augstākās izglītības mobilitātes rezultātu apkopojums pirmo reizi tika publicēts 2016. gadā. Otrais izdevums sniedz atjauninātu pamatinformāciju par šiem rādītājiem un atspoguļo izmaiņas augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politikas vidē.

Lejupielādēt (EN)