Projektu konkursi 2016. gadā

Kopuzņēmums "Biorūpniecība" (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) ir publiskā-privātā partnerība, ko veido Eiropas Komisija (EK) kā publiskais partneris un Biorūpniecības konsorcijs (BIC) kā privātais partneris.

Kopuzņēmumā darbojas 28 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju grupa (Latvijas pārstāvis ir Tālis Laizāns) un zinātniskā komiteja, kurā gan pašlaik neviena Latvijas pārstāvja nav.

BBI JU kopējais budžets ir 3,7 miljardi eiro, no kuriem aptuveni 75% piešķir privātie partneri.

BBI JU projektu tēmas nosaka biomasas vērtību ķēžu pieeja. Mērķis ir radīt bioloģiskas izcelsmes produktus un attīstīt jaunus tirgus segmentus, kur produkcijas ieguvē izmanto biomasu un organiskos atlikumus, izmantojot biorafinēšanas metodes.

Projektu konkursi notiek katru gadu. 2016. gadā plānotais projektu iesniegšanas termiņš: no 19. aprīļa līdz 8. septembrim.

Tēmas ir publicētas BBI JU mājaslapā: www.bbi-europe.eu.

Pieteikšanās noteikumi ir līdzīgi EK programmai Horizon 2020. Būtiskākā atšķirība – BBI JU atbalstītie projekti ir uzskatāmi par biznesa plānu, kas aptver pilnu vērtību ķēdi - no izejmateriālu iegūšanas līdz produkta nokļūšanai pie gala lietotājiem. Projektiem jābūt komerciāliem.


Līdz šim no Latvijas 2014. gada projektu konkursā veiksmīgi piedalījies Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts kā partneris projektā US4GREENCHEM. Pētījuma mērķis ir izstrādāt biorafinēšanas koncepciju pilnai lignocelulozes biomasas valorizācijai, kas būtu enerģijas un izmaksu ziņā efektīva un balstītos vienīgi uz zaļajai ķīmijai atbilstošām tehnoloģijām.

Vairāk informācijas par šo projektu var iegūt www.us4greenchem.eu.       

2015. gada projektu konkursa rezultātus paredzēts paziņot šī gada maija beigās.