Zinātnes un tehnoloģiju programmas komisijas apstiprinātie projekti

2016. gada 31. augustā Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija pieņēma lēmumu par atbalstu sešu projektu īstenošanai Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas ietvaros: 

Lasīt Sēdes protokols.

1. ”Algoritma optimizēšana audzēju progresēšanas un ārstēšanas efektivitātes bioķīmisko raksturlielumu noteikšanai ar biosensoriem”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. U.Riekstiņas (Latvijas Universitāte, Latvija), Dr. M. Staroduba (Nacionālā Universitāte “Kyiv Mohyla Akadēmy”, Ukraina) vadībā.

2. “Fluoru saturošu amfifīlu heterociklu kā piegādes sistēmu izstrāde un to pašorganizējošos īpašību raksturojums perspektīvai jaunu materiālu izstrādei un izmantošanai biomedicīnā”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. A.Plotnieces (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvija), Dr. J.Šermoloviča (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūts, Ukraina) vadībā.

3. “Jauniem radiācijas dozimetriem paredzētu nanostrukturētu YAlO3:Mn keramiku izgatavošana, raksturošana un datormodelēšana”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. A.Popova (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts), Dr. S.Ubizska (Nacionālā Universitāte “Lviv Polytechnic”, Ukraina) vadībā.

4. “Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķieriem”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. G.Spriņģes (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Latvija), Dr. O.Stoļaras (Ternopiļas V.Gnatjuka vārdā nosauktā nacionālā pedagoģijas universitāte) vadībā.

5. “Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošana”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. V.Kokara (Rīgas Tehniskā universitāte) Dr. S. Odoulova (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Fizikas institūts, Ukraina) vadībā.

6. “Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. R.Andersones (Latvijas Universitāte, Latvija) Dr. V.Jevtuha (Ukrainas Nacionālā Dragomanova Pedagoģiskā universitāte, Ukraina) vadībā.