Lelde Valeine
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67785465, fakss: 67814344
E-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv 

Sandra Urtāne
Francijas institūts Latvijā
Elizabetes iela 59, Rīga, LV-1050, Tālr. +371 67201855
Starpnozaru projektu koordinatore
Tālr.:+371 67 20 18 55
E-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv 
http://www.institut-francais.lv/lv/instituts/