Time Topic Target group Organisers Materials
15 December 2017 Seminārs “Aktualitātes ārvalstu studentu piesaistē”  Latvijas augstskolu ārējo sakaru darbinieki

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

Darba kārtība

Prezentācija: ?d=Aktualitates_LV_stipendiju_administresana_15_12_2017.ppt_SST.pdf