Divpusējās sadarbības programmas izglītībā

Divpusējās sadarbības programmas Lai attīstītu un īstenotu inovatīvus izglītības projektus starp Eiropas Savienību (ES) un citām industriāli attīstītām valstīm ārpus ES, Eiropas Komisija (EK) ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Kanādu, Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Austrumāzijas/Okeānijas valstīm (Austrāliju, Jaunzēlandi, Japānu un Korejas Republiku).

Noslēgtie sadarbības līgumi un to ietvaros īstenotie projekti veicina akadēmisko daudzveidību, studentu mobilitāti, pilnveido valodu zināšanas un attīsta kultūrizpratni.
Programma atbalsta Programma sniedz finansiālu atbalstu augstākās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu un citu iesaistīto institūciju konsorcijiem, lai:
  • uzlabotu izglītības pakalpojumus;
  • salīdzinātu un modernizētu studiju programmas;
  • izstrādātu kopīgās studiju programmas;
  • veicinātu akadēmisko sadarbību un mobilitāti u.c.
Vairāk informācijas: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/index_en.php
Sadarbības programmu veidi Tiek īstenotas trīs divpusējās sadarbības programmas:

  

1) ES-ASV sadarbība izglītības jomā (EU-US Atlantis Programme)

Programmā var piedalīties konsorciji, kurus veido augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestādes, kā arī citas iesaistītas organizācijas. Vairāk informācijas: http://eacea.ec.europa.eu

2012., 2013.gadā konkursi netiek izsludināti.

  

2) ES un Kanādas izglītības, mācību un jaunatnes sadarbības programma (EU-CANADA Co-operation Programme)

Programmā var piedalīties konsorciji, kurus veido augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestādes, kā arī citas iesaistītas organizācijas. Vairāk informācijas: http://eacea.ec.europa.eu
2012., 2013.gadā konkursi netiek izsludināti.


3) Industriālo valstu instrumenta Sadarbības programma izglītībā (Education Cooperation Programme under the framework of the Industrial Countries Instrument (ICI ECP))

Programmas ietvaros ES īsteno izglītības projektus ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Japānu un Korejas Republiku.

Programmā var piedalīties konsorciji, kurus veido augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestādes, kā arī citas iesaistītas organizācijas. Vairāk: http://eacea.ec.europa.eu

 

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2013.gada konkursu ES valstu sadarbības projektiem izglītībā ar Austrāliju, Japānu un Korejas Republiku. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 15.maijs.
Detalizēta informācija par izsludināto konkursu pieejama EACEA mājas lapā.

Logo

JPG: ec_bilateral_coop_en.jpg?d=files/news/6080/ec_bilateral_coop_en.jpg EPS: ec_bilateral_coop_en.eps?d=files/news/6080/ec_bilateral_coop_en.eps